VÄIKE SAMM

Selleks kulub vaid väike samm, et liikuda Isa armastuses kahtlemisest asjade enda kätte haaramiseni. Kuid milline traagiline samm see alles on! Sellest hetkest alates, mil sunnid asju oma tahte järgi kulgema, avad sa oma südame suurele kurjuse laviinile.

Esimene asi, mis Joosepi vendade juures muutus peale seda, kui nad hakkasid kahtlema oma isa armastuses, oli see, kuidas nad rääkisid. Kuulake: „Lähme tapame ta. Ei, viskame hoopis kaevu. Ei, veelgi parem – müüme ta hoopis maha ja teenime pisut raha!“ Nende südamed täitusid üha enam reetlikkuse ja põlgusega ja nendest rikutud südametest sai alguse üks pahatahtlike sõnade vool – maailma poolt kasutatav kõnepruuk.

Ebapüha kõne on kindel märk paadunud südamest. Joosepi vennad muutusid tuimaks patu suhtes ja nende rikutud kõneviis viis neid kuritegeliku käitumiseni. Esmalt nad vaid rääkisid kui õelad, aga hiljem hakkasid ka käituma nende kombel. Ja enne kui nad arugi said, oli neist saanud külma kõhuga kurjategijad. Kes mitte ainuüksi ei teinud pattu, vaid mätsisid selle ka kinni ja ajasid oma asja edasi otsekui midagi poleks juhtunudki.

Hämmastav, kui madalale võime langeda, kui hakkame kahtlema oma Isa armastuses. Kui rikutud ja tundetuks me võime muutuda. Prohvet Malaki hoiatas Iisraeli lapsi nende südame kõvaduse pärast. Nii nagu Joosepi vennad, nii olid iisraellasedki langenud kahtluste küüsi ja paadutanud oma südamed. Malaki raamat algab sõnadega: „Ennustus. Issanda sõna Iisraelile Malaki kaudu: „Mina olen teid armastanud, ütleb Issand. Aga teie ütlete: „Kuidas sa meid oled armastanud?” (Malaki 1:1-2). Hämmastav! Nad julgesid öelda Jumalale: „Me ei näe mingit märki oma elus sellest, et Sa meid armastad või meist hoolid.“

Näita mulle kristlast, kes hakkab kahtlema Jumala armastuses ja otsustab haara ohjad enda kätte ning ma näitan sulle kristlast, kelle kõnepruuk saab rikutud. Märgatav muutus saab toimuma peaaegu et üle öö. Mida enam ta kahtleb, seda ebapühamaks muutub ta kõnepruuk. Viis, kuidas mõned kristlased räägivad, on lausa šokeeriv. Kord oli aeg, kus nad rääkisid austuse ja aukartusega Jumala ees, väljendades usu ja rõõmu sõnu. Oli aeg, mil nende kõne oli õrn ja ülesehitav. Nüüd aga on see tümitav ja ilma vähimagi austuseta. Nende sõnad reedavad nende südame seisu, mis on täis hirmu, uskmatust ja meeleheidet. 

Seetõttu heida ära kõik kurjad ja uskmatud mõtted ja ära kahtle Jumala imelises armastuses!