MIS KÖIDAB SU SÜDANT?

Mis köidab su südant hetkel? Kas su hing igatseb Issanda või selle maailma asjade järele?

Üks meie uudiskirju saav naine kirjutas meile kord üsna kurva kirja: „Mu mehe süda põles kord täiega Jumalale. Ta pühendas end aastaid Issanda tööle, kui tänaseks on ta haaratud hoopis teistest asjadest. Tal pole enam aega jumalariigi töö jaoks ja mul on tõsine mure ta pärast, sest ta on muutunud kuidagi külmaks.“

Jeesus rääkis kord ühe tähendamissõna just samalaadsetest toimetustest. Üks rikas mees saatis kord oma sulased välja, et need kutsuks kõik ta sõbrad kokku ühele suurele pidusöömingule, mida ta oli korraldamas. Kuid Piibli kohaselt „hakkasid nemad kõik kui ühest suust vabandama“ (vt. Luuka 14:18). Esimene sõber ütles: „Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda
vaatama, ma palun sind, vabanda mind!“ Järgmine sõber ütles: „Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind!“ Ja siis üks teine sõber ütles: „Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla.“

See mees oli kutsunud kõik oma sõbrad, et nautida nendega koos ühte head ja lähedast osadust. Ta oli teinud suuri ettevalmistusi, et pakkuda neile mõnusat äraolemist. Laud oli kaetud ja kõik oli valmis, kuid kedagi ei tulnud. Kõik olid nii hõivatud või haaratud, kes teab, millest. Igal sõbral oli hea ja vettpidav põhjus, miks mitte minna. Ja küsimus polnudki selles, nagu nad oleks teda tahtlikult ignoreerinud, et minna pärast omapäi kuhugi pidutsema või tinistama. Hoopis vastupidi – Piibel ise soovitab kõiki neid asju, mida need sõbrad vabanduseks tõid: ostmine ja müümine võib tagada perele turvatunde, mistõttu ühe suure ostu järeleproovimine on igati mõistlik ja arukas äritehingu osa. Samuti on ka abielu õnnistuseks, mida Piibel vägagi rõhutab.

Ja ometigi – kuidas see rikas mees reageeris? Piiblis on öeldud: „Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis! Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta! (Luuka 14:23-24).

Jeesus edastab selle tähendamissõna kaudu väga selge ja konkreetse sõnumi: kõik need head ja õiguslikud asjad saavad patuks, kui need muutuvad meile tähtsamaks meie Issandast.