VÕID SAADA OSA JEESUSEST JUST NII PALJU, KUI SOOVID by Gary Wilkerson

Mu isa, David Wilkerson, õpetas mulle lapsepõlves ühe õppetunni, mis on eeldavasti mu elu suurim õppetund, mille olen eales saanud. Ta ütles: ”Gary, sa võid saada osa Jeesusest just täpselt nii palju, kui soovid!” Nõnda samuti ka igaüks teist, kes te seda sõnumit praegu loete, võite saada osa Jeesusest just täpselt nii palju kui soovite! Sest Jumal ei vali kedagi meist vaid juhuslikult, öeldes: „Sinu ma võtan, sind mitte.“

„Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.“ (Matteuse 5:6). See salm räägib meestest või naistest, kes ütlevad: „Tahan saada osa kõigest, mida Jeesusel on mulle pakkuda. Tahan olla vaimselt ablas kõige järele, mis Tal on mulle pakkuda.“ Piibel räägib meile sellest, kuidas Jumal otsib mehi ja naisi, kelle südamed kuuluvad täielikult Talle ja kes lasevad Tal näidata oma vägevust. „Sest Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.” (2 Ajaraamat 16:9). Jumal ei vaja kogudust, kes oleks vaid 10% või 75% pühitsetud, vaid Ta tahab, et Tema ihu – usklikud – oleksid Tema kõige täiega!

Küsimus pole mitte Jumalas, kes hoiaks oma Püha Vaimu võidmist tagasi me eest, vaid meis, kes me ei reageeri piisavalt Tema väljavalamistele. Jumal on tulnud taevast alla, et ilmutada oma Püha Vaimu neil viimseil päevil. Mehed ja naised, kes on valmis reageerima Jumalale, tõusevad ja ütlevad: „Ma otsustan neil viimseil päevil olla täidetud Jumala Vaimuga. Ma otsustan elada püha elu. Ma ei lase end heidutada ega hoida end tagasi millestki. Mitte miski ei saa mind hoida eemal Jumala poolt määratud saatusest täis täit põlemist ja Vaimu täitmist.“a