TAGASI OMA ESIMESE ARMASTUSE JUURDE

”Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud.“ (Ilmutuse 2:4).

Usun, et see Efesose kogudusele antud hoiatus puudutab igat kristlast, kes elamas neil viimseil päevil. Lihtsamalt öelduna ütleb Issand meile: „Sellest ainuüksi ei piisa, et sa oled hooliv, andev ja pühendunud sulane, kes kurvastab patu üle ja kuulutab tõde. Sellest ei piisa, et sa pead kinni moraali standarditest, kannatad minu pärast või saad isegi hukatud oma usu pärast. See kõik on vaid osa minu risti enese peale võtmisest. Sa võid ju teha kõiki neid asju, kuid kui sinu kiindumus minu vastu ei kasva keset kõiki neid tegusid; kui minust ei saa üha enam ja enam see, kes on su suurim südamerõõm, siis oled sa jätnud maha oma esimese armastuse. Kui sinu kiindumus ja kirg minu vastu ei ole sinu jaoks enam teema, siis mul on midagi sinu vastu.“

Pane tähele Taaveti sõnu: „Kes on mul muu taevas kui sina? Sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal.“ (Ps. 73:25). Need on päris kaalukad sõnad. Samas Taavet ei väida, nagu ta ei vajaks inimlikku armastust. Pigem ütleb ta, et: „Pole kedagi teist, keda ma armastaks oma südames nii jäägitult kui vaid oma Issandat. Ma igatsen Teda enam kui kedagi muud.“ Taavet kirjutab ka järgmist: „Jumal, sina oled mu Jumal…Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett.“ (Ps. 63:2). „Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal! Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele.“ (Ps.42:2-3). Taavet ütleb: „Ma igatsen Issanda järele nii sama sügavalt kui hirv igatseb vee järele peale tagaajamist. Hirv on valmis jõudma kasvõi kurnatuse piirini, et leida vett, mida ta nii väga otsib.“

Nõnda samuti ütleb ka Jeesus Efesose kristlastele: „Te ei otsi mind enam nõnda nagu hirv vett. Ma ei ole enam teie suurima igatsuse keskpunkt. Te olete võib-olla valmis tegema midagi mu heaks, kuid ma ei ole enam teie südamete keskmeks!“

Pöördu tagasi oma esimese armastuse juurde! Palu Jeesuselt armu ja jõudu, et alustada otsast ja kaitsta oma kiindumust Tema suhtes.