KUIDAS TEADA, KAS OLEME TÕELISELT „KRISTUSES“?

(Tähelepanu! Kõik järgnevad tunnused kehtivad vaid siis, kui sa oled parandanud meelt oma patust, hüljanud kogu kurjuse, usud igavesse päästesse Kristuses ja lased Tal end tuua pimeduse kuningriigist valguse kuningriiki.)

1. Sa oled Kristuses, kui uuened pidevalt. Need, kes „on Kristuses“ ei lepi vaid ühekordse jutuajamisega Jumalaga. Selle asemel hüüavad nad pidevalt Tema poole, et Ta muudaks ja uuendaks neid läbi Püha Vaimu. Nende igapäevane palve on: „Issand, kõrvalda minust kõik, mis ei ole Sinu sarnane!“

„Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.“ (2 Korintlastele 5:17). „…mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi.“ (Tiitus 3:5-6).

2. Sa oled Kristuses, kui lased piiblisalmidel juhtida oma elu. Austad sa Jumala Sõna ja tunned aukartust selle ees?

„Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas.“ (1Joh.2:5). Piibel ütleb väga selgelt: me teame, et oleme Kristuses, kui armastame Tema Sõna ja kuuletume sellele.

3. Sa oled Kristuses, kui sinu usk on seotud ligimese armastusega. Piibel ütleb, et kui sa ei armasta oma ligimest või ei tee seda tingimusteta, siis sa ei saa olla Kristuses.

„Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi.“ (1Kor.13:2). See „ühtigi“ siin tähendab kreeka keeles, et „Ma pole hetkel mitte keegi ja minust ka ei saa iialgi midagi“. Ehk teisisõnu: „Ilma tingimusteta armastuseta kõigi inimeste vastu pole ma keegi ja ma jään selleks eikellegiks igavesti!“
Sa võid olla väga andekas jutlustaja, võimas evangelist või võitud Jumala Sõna õpetaja, kes käib usus, aga kui sa ei armasta teisi, pole sa mitte keegi.