ELUJÕGI

Jumala Sõna hoiatab meid: „Kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest…“ (Heebrealastele 2:3). Kristuse ignoreerimine läheb meile kõrgelt maksma.

Hesekieli 47 ptk räägib meile elujõest, mis voolab Jumala trooni eest. See jõgi peidab endas püha, tervendavat vett, mis kõrbest läbi voolates toob elu kõigele, mida see puudutab. See muutub üha laiemaks ja sügavamaks, kuni seal on piisavalt vett, et selles isegi ujuda. „Need veed…jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre; nende merre jõudes paraneb seal vesi. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed iganes tulevad, virguvad ellu…“ (Hesekieli 47:8-9).

See elujõgi esindab kuulutatud evangeeliumit ja see on voolanud Kolgata ristil toimunust alates. Tänasel päeval kõik need miljonid inimesed, kes kuulevad Jumala Sõna ja võtavad selle vastu, saavad tervendatud ning Kristuse tõde äratab neid nende ignorantsusest, laiskusest ja apaatiast. Nende silmad avanevad kõige täiega ja nad tunnevad rõõmu Jeesusest. Nad otsivad igapäevaselt Tema ligiolu, armastavad Tema Sõna ning veedavad lähedast aega koos Temaga.

Kuidas aga on lood sinuga? Ujud sa Jumala tervendavates vetes? Või lased sa sel jõel voolata otse endast mööda? Pane tähele, mis juhtub nende kõrbe aladega, kuhu need veed ei ulatu: „Selle soised kohad ja mülkad aga ei parane: need jäävad soolaseks.“ (Hesekieli 47:11). Võib-olla sa oled süüdi Jeesuse ignoreerimises. Su palveelu on olematu, sa oled sõnakuulmatu ja eirad Tema Sõna ning sellest kõigest on saanud su alaline eluviis. Sa oled sisuliselt surmanud kõik ootused, mis Jeesusel kord olid su suhtes.

Mida see aga tähendab, et „need jäävad soolaseks“ nagu Hesekiel mainis? See tähendab täit ummikseisu, viljatust, tühjust, kuivust ja üksildust. Mõtle Surnumere peale Iisraelis. See on veekogu, mis on täielikult allutatud soola meelevalla alla. Ükski kala ei suuda selles ellu jääda ja üksi taim ei saa kasvada selle ümber. See on täilikult elutu ala.

On ehk sinustki saanud sarnane mülgas? Eraldatud, kokku kuivanud raba? On su elu viljatu Jumala asjade suhtes? On su igapäevaseks pärisosaks tühjus, kuivus ja üksindus? Kõik sinu ümber kannavad vilja ja kasvavad Kristuses. Jumala pühad veed on neid tervendanud, kuid sa ei oma ühtki neist allikaist, mis neile kuuluvad. Oled kristlane vaid nime poolest.

Kuid tea, et kunagi pole liiga hilja alata otsast peale! Muutku Jumal ise see hetk praegu sinu uueks alguseks.