IGATSEDES KUULDA JUMALA SÕNA

Psalmide autor Taavet ootas igapäevaselt, et saada mõnda sõna Jumalalt ja oli rõõmus iga sõna üle, mille ta sai. Ta tunnistas: „Sinu määrustest ma tunnen head meelt, ma ei unusta sinu sõna.“ (Ps.119:16). „On ju sinu tunnistused mu rõõmustajad ja mu nõumehed.“ (Ps.119:24). „Ma tahan ennast rõõmustada sinu käskudega, mida ma armastan.“ (Ps.119:47). „Sest sinu Seadus on minu rõõm!“ (Ps.119:77). Heebreakeelne otsetõlge sellele viimasele salmile on: „Ma naudin Su Sõna.“

Õpetussõnad 8:34 ütleb: „Õnnis on inimene, kes kuulab mind, kes päevast päeva valvab mu ustel, on vahiks mu uksepiitade juures.“ Mida need uksed (või ing.k tõlkes ka „väravad“) tähendavad, millele siin viidatakse? Psalmist vastab sellele Psalmides, öeldes: „Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat.“ (Psalmid 118:19). Usun, et need „õiguse väravad“ tähendavad ka seda „kitsast ust“, millest Jeesus rääkis (vt Luuka 13:24). Need kõik viitavad ükskõik, kellele, kes pöördub igapäevaselt Jumala Sõna poole, et õppida tundma Tema õigsust. Taoline usklik on otsustanud elada õiget elu Jumala ees. Ta on elevil igast ilmutusest, mis suunab teda elama püha elu. Ta ütleb iseendale: „Ma tahan, et mu seesmine mina oleks täidetud tõega. Tean, et see ei sünni vaid seeläbi, kui kuulan jutluste salvestisi või loen vastavaid raamatuid. Seetõttu tahan oodata kannatlikult Issanda palge ees, et Tema võiks avada oma uksed ja väravad mulle.“ Jumala Püha Vaim kohtub taolise usklikuga ustavalt igal hommikul, kutsudes teda sosinal sisse: „Tere tulemast, sõber! Las ma näidata sulle täna taas midagi uut Jumala õigsuse kohta.“

Mida see tähendab „valvata ustel“? See viitab igale usklikule, kes tunneb aukartust Jumala Sõna ees. See fraas tuleb Jesaja 6 ptk’st, kus prohvet ootas templi uksepiitade juures, igatsusega kuulda Jumalalt. Kui Jesaja seal seisis, kuulis ta seeraveid laulmas: „Püha, püha, püha!“ ja kogu taevas kaikus nende kiitusest. Seejärel aga kostus taevast võimas hääl, mis oli nii tugev ja nii selge, et raputas kõiki ja kõike: „Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga.“ (Jesaja 6:4). Jesaja on näide kellestki, kes „valvab uksel“. Näide usklikust, kes igatseb kuulda Jumala Sõna.