LIGIPÄÄS VÕIDUKALE ELULE

Kui Jeesus siin maa peal elas ja käis, oli Ta kättesaadav kogu rahvale. Ta õpetas sünagoogides, mägedes ja paatides. Ta tervendas haigeid ja saatis korda imesid ning tunnustähti. Ta tõstis rahvakogunemistel oma hääle ja hüüdis: ”Mina olen elav vesi. Tulge mu juurde ja ma kustutan te janu.” Igaüks võis minna Ta ligi ja saada oma janu kustutatud. Kuid enamus inimesi ignoreeris meie Issanda kutset. Ta hüüdis üle rahva: „Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud!” (Matteuse 23:37). Ta ütles Iisraeli rahvale: „Ma olen nüüd siin – kättesaadav igaühe teie jaoks. Olen kutsunud teid, et võiksite saada terveks ja leida vastused oma vajadustele, kuid te pole tulnud.“

Kuidas Jeesus reageeris sellele, et inimesed Teda ignoreerisid? Ta kuulutas: „Vaata, teie koda jäetakse maha.“ (Matteuse 23:38). See termin, mida Jeesus kasutab siin „maha jätmise“ all, tähendab üksildust, raisku minekut, viljatust. Ta ütles: „Nii te koguduse elu, majapidamine kui vaimne elu kuivavad kõik kokku ja surevad lõpuks välja.“ Mõtle sellele. Kui lapsevanemad ei otsi igapäevaselt Jumalat, ei tee seda nende lapsed ammugi mitte. Selle asemel täitub nende kodu hoopis ilmalikkuse, vaimse viljatuse ja kirjeldamatu üksildusega. Lõpuks aga saab see pere täiega laastatud.

Siinkohal on oluline meeles pidada, et Jeesus andis need hoiatused veel armuajal. Ta lisas: „Sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”” (Matteuse 23:39). Mida see tegelikult tähendab, on: „Ma olen andnud teile ligipääsu võiduka elu elamiseks. Kuid te olete ignoreerinud mu pakkumist. Seetõttu on mul küll kahju, aga teie enda valik saab tooma hävingu teie elule ja kodule ja te ei näe mind enam enne, kui alles siis, kui teist korda tagasi tulen.“

Millal oli viimane kord, kui tulid Jumala juurde, et leida Ta käest kõike eluks vajalikku? Olid sa raskustes, seistes silmitsi kriisidega peres, tööl või tervise küsimustes? Selles pole midagi halba, kui läheneme Jumalale tõeliste vajaduste pinnalt. Jesaja kirjutab: ”Issand, nad otsisid sind kitsikuses, sosistasid lausumisi, kui sina neid karistasid.” (Jesaja 26:16). Psalmide autor tunnistab: ”Oma häält tõstes ma kisendan Issanda poole, oma häält tõstes ma anun Issandat. Ma valan välja oma kaebuse tema ette, ma annan temale teada oma ahastuse.” (Psalmid 142:2-3).