SKEUA POJAD by Claude Houde

”Aga mõned rändajad juudid, kes vaime välja ajasid, katsusid lausuda Issanda Jeesuse nime nende üle, kelles oli kurje vaime, üteldes: „Ma vannutan teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab!” Seda tegid ühe juudi ülempreestri Skeua seitse poega. Ent kuri vaim kostis neile: „Jeesust ma tunnen ja Paulust ma tean, aga kes teie olete?” Ja inimene, kelles oli kuri vaim, kargas neile kallale, sai võimust nende üle ja võitis nad ära, nii et nad alasti ja haavatuna põgenesid sellest kojast. See lugu sai teatavaks kõigile juutidele ja kreeklastele, kes elasid Efesoses, ja hirm langes nende kõikide peale ja Issanda Jeesuse nime kiideti suureks. Ja paljud nendest, kes olid saanud usklikuks, tulid ning tunnistasid ja rääkisid oma tegudest.” (Apostlite teod 19:13-18).

Milline lugu! Me näeme sama olukorda sama selgelt tuhandete koguduste, jumalasulaste ja usklike eludes. Pane siinkohal tähele paari Skeua poegi iseloomustavat joont. Neil oli usuline taust – nende seas oli juba teist põlve erinevate rituaalide ja religioossuse ajalugu. Neil oli Jumala kojas oma kindel staatus ja positsioon, sest nad olid ülempreestri pojad. Nad tundsid Pühakirja ja olid enam kui hästi omandanud vaimse sõjapidamise sõnavara. Kuid tegelikult polnud nad midagi enamat, kui vaid haletsusväärsed papagoid, kes vaid kordasid järgi sõnu, hääletooni ja ametlikke palveid, omamata vähimatki tõelist suhet ja suhtlust Jumalaga. Nad olid küll omandanud õige kõnemaneeri, kuid nende elus polnud vaimulikke võite ega üleloomulikku meelevalda. Nad teadsid küll, kuidas end vaimulikena korrektselt üleval pidada, kuid neil polnud mingit väge ega jumalikku võimet teha inimesi vabaks. Nad olid vaid kui hale kuma Jumala tegelikust reaalsusest. Nad tahtsid küll ajada välja kurje vaime, kuid nad polnud arendanud lähedast suhet Jumalaga oma salajases palvekambris. Tagajärjeks oli midagi hirmuäratavat ja ohtlikku.

Januned sa vabaduse, meelevalla ja võidu võidmise järele? Põled sa igatsusest elada ja käia usus, mis „annab elu sellele, mis surnud“? Siis hüüa koos minuga: „Issand, suurenda mu usku!“ Sulle antaval vabastaval väel, kaitsel ja jõul pole vähimaidki piire, kui seisad hingevaenlasele vastu usuga, mis ütleb: "Inimestel on see võimatu, kuid Jumalal on kõik võimalik!" (vt Matteuse 19:26).

__________

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.