JÄÄDES ENESELE KINDLAKS - Gary Wilkerson

“Seda kuuldes said kõik sünagoogis viibijad täis raevu.“ (Luuka 4:28)

Võtame korra hetke, et rääkida lühidalt, miks inimesed nii marru läksid. Kui Jeesus sünagoogis püsti tõusis, hakkas Ta rääkima Eelijast. Ta ütles, et Eelija päevil olid taevad 3,5 aastat kui suletud ja see tingis maal nälja. Kuid Eelija läks vaid ühe naise juurde, kes ei olnud isegi juut, vaid välismaalane. Seejärel tõi aga Jeesus teise näite – pidalitõbised Iisraelis. Eelija läks ja tervendas vaid ühe neist – Süüriast pärit mehe, kelle nimi oli Naaman. Kui rahvas seda kõike kuulis, said nad maruvihaseks, haarasid Jeesusest kinni ja viisid Ta linnast välja. Nad „tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles mäerünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et teda ülepeakaela alla tõugata.“ (Luuka 4:29).

Kui sa oled kristlane, kuid pole teadlik sellest Saatana taktikast, peaksid seda teada saama. Saatan püüab sind samuti mäekünkalt alla tõugata. Ta tahab võtta näiteks su finantsid ja kütta sind selles vallas nii üles, et hakkad tohutult muretsema ja kartma, kuniks ta peaaegu, et saabki su vastu maad sodiks lüüa ja ära põletada.

Kui su abielus on stressi ja pingeid, siis ega hingevaenlane pole rahul ainult sellega, et te olete seeläbi vähem produktiivsed. Ta tahab sõita ikka täiega sisse ja viia teid taas sinna kalju äärele, kust te abielu alla kukutada, et seda enam polekski.

Hea uudis on see, et kalju serv või sealt alla kukkumine, pole mitte Jumala plaan oma rahva jaoks. Sind on kutsutud kõrgematesse paikadesse. Sind on kutsutud jääma iseendale kindlaks pühas paigas, kuhu Jumal on su pannud. Sind on kutsutud seisma ja mitte kogema hukkamõistu Saatana poolt. Sa ei peaks võtma kuulda hingevaenlase valesid.

Salm 29 ütleb, et inimestel oli plaan Jeesus mäenõlvalt alla lükata, kuid salm 30 ütleb: „Jeesus läks aga nende keskelt läbi ja kõndis oma teed.“