UNENÄGUDES JA NÄGEMUSTES

Kristus ilmutab end erinevatele rahvastele üle maailma unenägude ja nägemuste kaudu. Erinevad inimesed nii Araabia maadest, Hiinast kui Indiast annavad märku kogemustest, kus Jeesus on neile ilmunud unenäos või nägemuses. Seda sünnib isegi New Yorgis.

Üks meie turvameestest Times Square’i koguduses oli kord 3-astme ülempreester Santeria Saatana ülistajate seas. Tema piirkonnaks oli Bronx ja ta korter oli täis inimeste luid. Ta oli müünud nii oma ihu kui hinge Saatanale. Samas aga puudutas Püha Vaim selle mehe hinge ja ta muutus rahutuks. Nii esitaski ta ühel õhtul Jeesusele väljakutse: „Kui Sa oled tugevam kui Saatan, keda ma teenin, siis ilmuta end mulle täna öösel unes.“ Tol ööl nägi mees unenäo, kus ta oli rongi peal, mis oli teel põrgu. Rong läbis ühe tunneli, mille teises otsas seisis Saatan, kes ütles sellele mehele: „Oled olnud mulle ustav. Seetõttu viin su nüüd su igavesse puhkepaika.“ Siis korraga aga ilmus kusagilt rist ja sel samal hetkel ärkas mees üles.

Peale kõige selle kogemist on ta süda põlenud täiega Jeesusele! Visanud oma korterist välja iga viimse kui meenutuse Saatanast, pühendas ta oma elu Issandale. Täna on ta üks armas, pühendunud jumalamees, kes tegutseb aktiivselt ka me kirikus. Peatasin ta hiljaaegu ja ütlesin talle: „Ma näen sinus Jeesust.“ Ta vastas: „Vend Dave, sul pole aimugi, mida need sõnad mu jaoks peale 25-aastat Saatana teenimist tähendavad.“ Tema imeline uus elu sai alguse Jumala antud unenäost.

Armas Jumala püha, see päev on tulekul, mil kogu maailm saab nägema Jeesust. Apostel Johannes nägi nägemust, kus „suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega: „Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil, ja Tallel!” (Ilmutuse 7:9–10).

See pole mingi väike käputäis, vaid lugematu hulk rahvast, kes kõik kiidavad ja ülistavad Issandat. Tänu Jumalale selle tõotatud päeva eest!