JUMALA KONTROLLI ALL

Neil lõpuaegadel, kus elame, ei ole Jumala pilk kinnitatud mitte maailma jõududele, vaid Jeesuse Kristuse kogudusele. Jumal ei keskendu majandusele, erinevate religioonide esile tõusmisele maailmas või paganate metsikutele möiretele. Tuginedes Jesaja ütlusele, on „rahvad on otsekui tilk ämbris“ (Jesaja 40:15). Nad kõik on Tema täieliku valitsuse ja võimu all.

Jumal teab kõike terrori ohust, sõdadest ja kuulutustest sõdade kohta. Tema Sõna ju ise hoiatab, et paganad hakkavad raevutsema, ilmalikud jõud püüavad kristluse maatasa teha ning kiiresti kasvavad antikristlikud liikumised uhkeldavad, et nemad valitsevad maailma ja hävitavad Jeesuse järgijad. Piibel ütleb selle kõige kohta järgmist: „Ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu Issanda ja tema võitud mehe vastu: „Kiskugem katki nende ahelad ja visakem enestelt ära nende köied!” (Psalmid 2:2-3) Ehk lühidalt öeldes: „Heitkem ära kõik meid piiravad moraalsed takistused; kõik minevikus kehtinud moraalsed verstapostid.“

Siin aga on Jumala vastus kõigile neile maistele jõududele ja deemonitest mõjutatud inimestele: „Kes taevas istub, naerab; Issand pilkab neid.“ (Jesaja 2:4). Ükskõik, kui lootusetud olukorrad ka ei näiks – need kõik on siiski Jumala täieliku kontrolli all. Seetõttu olen ka nii tänulik nende kirjakohtade eest Psalmides.

Me kuuleme üha enam ja enam raporteid selle kohta, kuidas ilmalikkus pühib teelt kristlikke kogudusi Euroopas; sellest, kuidas islam on maailma kiiremini kasvav religioon; sellest, kuidas homod ründavad terveid kirikuid ja konfessioone; sellest, kuidas Kristuse kogudus on jäänud nii nõrgaks, et sel pole enam mingit mõju ühiskonnas ega selle üle. Ometigi kuulutab Jumala Sõna: „Sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.“ (Matteuse 16:18). Mitte miski, mis lähtub põrgu sügavustest, ei oma vähimatki lootust Kristuse koguduse hävitamiseks. Jumala silmad on alati oma rahva peal ja Ta hoiatab nii Saatanat kui tema horde: „Ärge puutuge mu silmatera!“

„Kui sulle ka kallale kiputakse, siis mitte minu poolt; kes sulle kallale kipub, see sinu pärast langeb.“ (Jesaja 54:15). Näed sa, mida Jumal ütleb siin? „Saatan ise ründab sind. Põrgu käsilased tõusevad üheskoos sinu vastu, kuid sellest hoolimata ei suuda Saatan midagi.“