USKUDES JUMALASSE - Nicky Cruz

Jumala lepingulised tõotused on sama reaalsed ja kindlad kui ükskõik, milline tõde, mida suudaksime eales ette kujutada. Kui Jumal meile midagi tõotab, siis see pole ainult kindel, aga ka tagasivõtmatu. Pealegi, Jumalale meeldib sõlmida lepinguid oma lastega. Teisalt nõuavad Jumala tõotused aga ka meiepoolset tegutsemist. Ta ei sõlmi lepinguid tegevusetute, kaksipidi mõtlevate inimestega. Ta igatseb inimesi, kes usaldaksid Teda, kuuletuksid Talle ja suhtleksid Temaga igapäevaselt. Jumal tahab kõnelda meiega ja samas ootab, et me räägiks ka Temaga. Ta tahab, et me kuulaks, esitaks küsimusi ja vastaks, kui Ta räägib. Jumal ei ole passiivne ja Ta ei taha omada ka passiivseid järgijaid!

Kui vaid vähegi kuulame, võime kuulda Jumalat rääkimas, püüdes kaasata meid oma asjadesse. Püüdes edastada meile oma sõnumit ja saada sellele ka vastust meilt. Kuid me magame selle kõik nii sageli maha. Me kas lihtsalt ei kuule, või me ei usu, et Jumal tõesti oleks huvitatud meiega rääkimisest. Kuid Jumal tahab, et me reageeriks, kui Ta räägib. Et me teeks midagi. Et me tunneks ära Ta hääle ja kõneleks Talle vastu. Samas kõneleb Ta vaid neile, kes on valmis kuulama.

Me elu ja päevad mööduvad sageli elutute, tühiste ponnistuste saatel. Me elame sihitult oma igapäeva elu, oodates, et Jumal annaks meile mingeidki juhtnööre ja juhiseid või prohvetlikku sõna. Me tahame järgida Jumalat, kuid meil pole aimugi, kuhu Ta meid juhib. Ma näen seda iga päev. Näen seda nii inimestes, kogudustes, ettevõtetes, teenistustes kui igas eluvaldkonnas. Nii paljud igatsevad kuulda Jumalalt ja olla Temaga lepingulises suhtes, kuid ometi midagi ei juhtu. Jumala häält ei kostu kusagilt ja Tema juhtimine pole kunagi selge.

Me teenime kirglikku Jumalat – Jumalat, kellele meeldib tegutseda. Jumalat, kes igatseb sulaste järele, kes oleksid üdini kuulekad ja täiega pühendunud Tema tahte avastamisele. Täiega läbi imbunud igatsusest elada või surra Jumala pühas ligiolus! See on see, mida Jumal otsib ja igatseb ja Tal ei jää ka märkamata, kui Ta selle leiab!

„Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.“ (Jeremija 29:13).

__________
Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.