NAGU VARAS ÖÖSEL

Üks armas kristlasest naine Lousiana’st kirjutas meie teenistusele: „Meie pastor küsis eelmisel pühapäeval tunnistusi selle kohta, mida Jumal on me eludes nädala jooksul teinud. Ta oma 5-aastane poeg tõusis seepeale püsti ja teatas: „Ma nägin eile öösel unenäo, kus Jeesus ütles, et Ta tuleb peagi tagasi.“ Püha Vaim kasutas seda last, et tuletada Jumala rahvale meelde seda aulist tõde.“

Kahjuks on aga nii, et tänapäeva põlvkond teab Kristuse tagasitulekust vähem kui ükski teine põlvkond minevikus. Kogudustes võib enam vaevu kuulda jutlusi Jeesuse tagasitulekust ja pole kahtlustki, et suur hulk inimesi, kes peab end kristlaseks, ei taha sellest teemast midagi kuulda. Aga miks?

Enamus inimesi, sh kristlased, elavad head elu ja nende peamine fookus on sellel, kuidas seda head elu jätkuvalt alal hoida. Nii nagu Loti naine, nii on paljud tänapäevagi inimesed haaratud sellest, mida nad omavad. Nad on jäänud sõltuvusse selle maailma asjadest, mistõttu mõte Jeesuse tagasitulekust oleks nende jaoks häiriv.

Olen kuulnud koguduses käijaid heitmas nalja Jeesuse „peagi tagasitulemise“ üle. Nad irvitavad mõtte üle, et Ta võiks peagi tagasi tulla. On lausa olemas õpetus, mis väidab, et Jeesus ei tule veel enne tuhandeid aastaid. Kogu loo mõte on selles, et Kogudusele antakse piisavalt aega evangeliseerida maailma ja seada seal üles uus kord, enne kui Kristus tuleb, et valitseda seal Kuningana.

Apostel Peetrus viitab nendele asjadele, öeldes: „Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi ja ütlevad: „Kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale.” (2 Peetruse 3:3–4). Peetrus annab taolistele tahtlikult ignorantsetele inimestele väga selge sõnumi: „Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam.“ (2 Peetruse 3:10).