OLED SA VALMIS?

Mida Jeesus selle all silmas pidas, kui rääkis Matteuse 24:49 kurjast sulasest, kes jõi koos purjutajatega? Jeesus ei räägi siin ainuüksi alkoholist. Piibel räägib mitmetest erinevatest viisidest, millest purjus olla: raevust, kibestumisest ja verejanust. Kuid tänapäeva peamine alkohol – uinuti, millest enamus inimesi ammutab – on külluse ja õitsengu tagaajamine, millest ka kristlased mõnuga osa võtavad.

Jeesus hoiatab meid: „Mis juhtub, kui heaolu sind endasse haarab? Su süda saab mässitud materiaalsete asjade sisse ja korraga sa kaotad teadlikkuse minu tagasitulekust. Su elu väljub kontrolli alt, kuna sul pole enam moraalset kompassi ja sa hakkad tegema, mis iganes võimalik, et saada seda, mida tahad. Sinustki saab purjutaja, kes on purjus õitsengust ja heast käekäigust.“ Pane tähele, milline kohtuotsus taolisi silmakirjatsejaid ootab: „Siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha silmakirjatsejatega; seal on ulgumine ja hammaste kiristamine.“ (Matteuse 24:50-51).

Oled sa valmis? On sulle hakanud meeldima mõte Kristuse ilmumisest? Paulus ütleb: „Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist.“ (2 Timoteose 4:8). Jaakobus õhutab meid samamoodi: „Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal!“ (Jaakobuse 5:8). „Nõnda ka Kristus…ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad.“ (Heebrealastele 9:28)

Lõpetuseks aga kirjutab Paulus: „Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele. Seda räägi ja manitse ning veena nõudlikult! Ükski ärgu alahinnaku sind!“ (Tiituse 2:11–15).

Mu palve on, et võiksin muutuda selliseks karjaseks, keda Paulus kirjeldab. Jah, ma ootan oma Issanda tagasitulekut ja nii nagu apostel, nii võin ka mina öelda täie kindlusega: „Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, kuna ma igatsen tema ilmumist. Ma olen valmis. Tule, Issand Jeesus!“