ALISTATUD ELU

Mida ütleb sulle sõna „alistuma“? Otseses tähenduses tähendab alistumine loobumist millestki kellegi teise kasuks. See tähendab ka millegi sulle kuuluva loovutamist. See võib hõlmata sinu vara, võimu, eesmärke ja isegi su elu.

Tänapäeva kristlased kuulevad palju alistatud elust, kuid mida see tegelikult tähendab? Alistunud elu tähendab anda Jeesusele tagasi see elu, mille Tema on sulle andnud. Loobuda kõigest kontrollist, õigustest, väest, suunast ja kõigest sellestki, mida sa ütled või teed. See tähendab oma elu täielikku üleandmist, et Tema võiks sellega teha midaiganes Ta soovib.

Jeesus ise elas alistunud elu: „Ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud.“ (Johannese 6:38). „Aga mina ei taotle tunnustust iseendale.“ (8:50). Kristus ei teinud iialgi midagi omapäi. Ta ei astunud ühtegi sammu ega lausunud ühtegi sõna ilma Isalt juhiseid saamata. „...ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa mind on õpetanud...ma teen alati seda, mis talle meeldib." (8:28-29)

Jeesuse täielik alistumine Isale on näide sellest, kuidas ka meie kõik peaksime elama. Sa võid ju küll öelda, et: „Jeesus oli Jumala lihalik kuju ja Ta elu oli alistunud juba enne kui Ta üldse siia maailma tuli!“ Kuid alistatud elu ei saa kellelegi peale sundida - isegi Jeesusele mitte.

„Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta." (Johannese 10:17-18)

Jeesus ütles meile: „Saage õigesti aru – enese alistamine on täielikult minu enda võimuses ja ma olen otsustanud panna oma elu maha. Ma ei tee seda seetõttu nagu keegi käsiks mul seda teha. Mitte keegi ei saa võtta minult mu elu. Mu Isa on andnud mulle õiguse ja meelevalla loobuda oma elust ja Ta andis mulle ka valikuvõimaluse lasta karikal minna mööda minust ja vältida risti. Kuid mina otsustasin seda siiski teha – tänu armastusele ja täielikule alistumisele oma Isale.“

Meie Taevane Isa on andnud kõigile meile selle sama õiguse – eesõiguse valida alistunud elu. Mitte kedagi ei sunnita pühendama oma elu Jumalale. Jumal ei käsi meil ohverdada oma tahet ja anda oma elud tagasi Talle. Ta lihtsalt pakub meile võimalust saada osa Tõotatud maast täis piima, mett ja parimaid palu. Aga meil on alati võimalus mitte valida seda täiust.

Tõde peitub selles, et me saame Kristusest osa just täpselt nii palju kui me ise seda tahame. Me võime minna Temas nii sügavuti kui me ise soovime, elades täielikult Tema sõna ja juhtimise järgi.