HOITUD KINDLA EESMÄRGI JAOKS

Taavet palus: “Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!” (Psalm 16:1). Heebreakeelne sõna, mida Taavet kasutab siin “kaitsmise” või ka “hoidmise” kohta on vägagi tähendusrikas. Ta ütleb teisisõnu: “Piira mind kui hekiga, mille okkad kaitseksid mind. Hoia ja kaitse mind. Pane tähele igat minu liigutust – kõiki mu minemisi ja tulemisi.“
Taavet uskus kogu südamest, et Jumal hoiab oma õigeid. Ka Piibel kinnitab, et Taavet leidis abi ja oli hoitud kõigil oma teedel. See õnnistatud mees kuulutas: „Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Issand on su hoidja, Issand on su varjaja su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge.“ (Psalmid 121:4-7)
Seesama heebreakeelne sõna „kaitsmise / hoidmise“ kohta tuleb esile ka selles lõigus. Taaskord räägib Taavet Jumala imelisest ja üleloomulikust kaitsemüürist, kinnitades meile, et: „Jumal hoiab oma pilgu su peal, kuhu iganes sa ka ei läheks.“

On tõsi, et Jumal on meiega kõikjal – nii tööl kui koguduses kui isegi keset sisseostude tegemist. Ta on koos meiega nii meie autodes, bussides kui rongiski. Ja keset seda kõike Taavet kinnitab meile, et Jumal hoiab meid kõige kurja eest. Lühidalt öeldes on Jumalal kõik kontrolli all. Ta on lubanud hävitada iga võimaliku relva, mis on suunatud Tema laste vastu.

 

Jumal on läbi aegade tõestanud, et Ta hoiab oma lapsi. Kuid mis eesmärgiga? Miks on Jumal nii kindlameelselt hoidmas meid? Sellele annavad selgust Moosese sõnad: „Ja Issand käskis meid teha kõigi nende seadluste järgi, karta Issandat, meie Jumalat, et meie käsi alati hästi käiks, et ta hoiaks meid elus, nagu see tänapäeval ongi.“ (5Moosese 6:24). Mooses ütleb, et Jumal andis neil käsud vaid ühe eesmärgiga: et hoida ja pidada neid. Kuid milleks? Sel samal põhjusel, miks Jumal tahab päästa ja kaitsta meid.

 

Mõtle kõigile neile viisidele, kuidas Jumal hoidis alal oma rahvast, iisraellasi? Ta hoidis neid kümne katku eest Egiptuses. Ta päästis nad vaarao armee käest Surnumere ääres. Ta tervendas neid surmavatest ussihammustustest kõrbes. Ja Ta rahvas kuulutas Jumala alalhoidvast väest nende laste ja lastelaste suhtes, öeldes: „Jumal päästis meid kõigi meie vaenlaste käest. Ta andis meile toidust ja vett ja hoidis meie riideid kulumast. Ta on hoidnud Iisraeli läbi kõige.“

 

Kuid kas sellega kogu iisraellaste tunnistus piirduski? Kas neid ainuüksi sellepärast hoiti ja kaitstigi, et lõpuks siiski surra kõrbes? Mooses ütles: „...meid aga tõi ta sealt välja, et meid viia sellele maale, mille ta meie vanemaile oli vandega tõotanud, ja see maa meile anda.“ (5Moosese 6:23). Mooses ütles Iisraelile: „Vaadake kõiki neid imelisi viise, kuidas Jumal on vabastanud teid teie ahelaist. Mis te arvate, miks Ta seda tegi? Mis te arvate, miks Ta teid valis ja juba aegade algusest peale nii eriliseks pidas? Miks Ta teid vangipõlvest vabastas? Miks Ta küll õnnistas teid, kui te tegelikult oleksite väärinud mahajätmist?“ 

 

Jumal on hoidnud sind selleks, et juhtida sind ühte kindlasse paika. Ta tahab teha midagi su elus, mis ületab kõige suuremadki imed. Jumal hoidis iisraellasi ja ümbritses neid kaitsemüüriga ühe kindla eesmärgi nimel: et tuua neid paika, kus nad võiksid olla kasulikud. Ta juhtis nad Tõotatud Maale – paika, mis oli nende jaoks määratud.