KRISTUS ON VÕITNUD LAHINGU SINU EEST

Viimaste kuude jooksul olen lugenud mitmeid kurbi ja meeleheidet täis kirju usklikelt, kes ikka veel on seotud oma patuste harjumustega. Suurel hulgal kristlasi kirjutab: „Ma ei suuda loobuda hasartmängudest...Olen ikka veel alkoholi küüsis...Mul on armuke ja ma ei suuda teda maha jätta...Olen pornograafia ori...“ Kiri kirja järel ütlevad need inimesed üht ja sama: „Ma armastan Jeesust ja olen anunud Jumalat, et Ta mind vabaks teeks. Ma olen palunud ja nutnud ja otsinud abi, kuid ma lihtsalt ei suuda end vabaks murda. Mida ma küll ometigi tegema peaks?“

Olen veetnud väga palju aega Issanda palge ees, et saada vastuseid nende usklike jaoks. Olen palunud: „Issand, sina tead oma laste elusid. Paljud neist on pühendunud, Püha Vaimuga täidetud kallid, kes ometigi ei oma sinu võitu ega vabadust. Mis küll toimub?“

Uurisin kord põhjalikult piiblisalme, mis puudutavad Jumala tõotusi oma rahvale. Need tuletasid mulle meelde, et Jumal on tõotanud hoida meid langemast ja esitleda meid veatutena; mõista meid õigeks usu läbi, pühitseda meid usu läbi ja hoida meid pühadena usu läbi. Ta lubab meile, et meie vana loomus on usu läbi risti löödud ja meil on ligipääs Tema kuningriiki usu läbi.

Üks asi, mis on omane kõikidele nendele tõotustele, on fraas „usu läbi“. Tõesti, tuginedes Jumala Sõnale on kõik need teemad seotud usuga. Sellest lähtuvalt jõudsin ma vaid üheainsa selge järelduseni kõigi nende maadlevate kristlaste probleemide suhtes ja see on, et: kusagil nende sidumise juurtes peitub uskmatus. See kõik taandub lihtsa usu puudumisele.

Võitled sa pidevalt selle nimel, et saavutada võitu oma tahtejõu abil? Pead sa seda lahingut oma lihalikus olemises? Paulus ütleb: „Tegude tegijale ei arvestata palka mitte armust, vaid vastavalt võlale. Aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks jumalakartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk.“ (Roomlastele 4:4-5)

Sinu võit ei tule mitte läbi hala ja püüdluste, vaid läbi usu, et Jeesus Kristus on juba võitnud selle lahingu sinu eest.

„Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane.“ (Heebrealastele 11:6). Paulus ütles, et on vaid üks tingimus, mis on seotud Jumala tõotustega: Kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud...“ (Koloslastele 1:23)

Kristus alistas kõik oma Isale, et olla Talle täielikult sõnakuulelik. Nõnda peaksime ka meie tegema – sõltuma täielikult oma Isast, nõnda nagu Kristus seda tegi.