JEHOOVA SHAMMAH – JUMAL ON SEAL

Et olla Jumala tõelise koguduse liige, peab sind tuntama Jehoova Shammah nime järgi – “Jumal on seal” (Hesekieli 48:35). Teised peavad olema sinu kohta võimelised ütlema: “Minu joaks on selge, et Issand on selle inimesega. Igakord kui ma teda näen, tunnetan ma Jeesuse ligiolu. Tema elu tõepoolest peegeldab Jumala au.”

 

Kui me oleme ausad, siis peame me tunnistama, et ei tunneta Issanda magusat ligiolu üksteises kuigi tihti. Miks? Kristlased veedavad oma aja hõivatuna relioosselt kasulike tegevustega - palvegrupid, piibli uurimised, teenistused – mis kõik väga tänuväärne. Aga paljud nendest samadest kristlastest veedavad väga vähe kui isegi üldse mingit aega Issandaga koos, salajases palvekambris.

 

Issanda ligiolu ei saa lihtsalt teeselda. See on tõeline, kas see siis puudutab kellegi isiklikku elu või tervet kogudust. Kui ma räägin Jumala ligiolust, siis ei räägi ma mingisugusest vaimsest aurast, mis saladuslikult ümbritseb kedagi inimest või laskub koguduse koosoleku peale. Vaid ma räägin hoopiski lihtsast kuid vägevast usus käimisest. Kas see siis väljendub kristlase elus või terves koguduses, inimesed panevad seda tähele. Nad ütlevad endale: “See inimene on olnud koos Jeesusega” või “See kogudus tõepoolest usub seda, millest nad jutlustavad”.

 

On vaja palju rohkemat kui õiglast pastorit, et koguduses Jehoova Shammah’t esile tuua. Selleks on vaja õiglaseid, Jumalale eraldunud inimesi. Kui võõras väljub koguduse teenistuselt ja ütleb: “Ma tundsin Jeesuse ligiolu” , siis võid sa kindel olla, et see ei olnud ainult tänu jutlusele või ülistusele. See oli tingitud sellest, et õiglane kogudus oli sisenenud Jumala kotta ja Issanda au püsis nende keskel.