TEMA NIMI ON ANDESTUS

“Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu, kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod? Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse” (Miika 7:18-19).

 

Kuidas eristub meie Issand kõigist teistest jumalatest, keda üle kogu maailma kummardatakse? Muidugi me teame, et meie Jumal on kõigist teistest üle, olles igal viisil kõrgemal seisev. Aga üks selge viis, kuidas me teame, et Issand teistest eristub, on oma nime poolest: Jumal, kes andestab. Piibel ilmutab meie Issandat kui Jumalat, kes andestab, ainuke Jumal, kellel on vägi pattu andeks anda. “Kes on Jumal nagu sina,kes annab andeks süü?” (Miika 7:18).

 

Me näeme seda Jumala nime kinnitatuna läbi kogu Piibli.

 

  • Nehemja kuulutas: “Aga sina oled andeksandja Jumal, armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest; sina ei jätnud neid maha.” (Nehemja 9:17). Selle fraasi õige tõlge on “Jumal, kes on valmis andeks andma”  on “lepituse Jumal” või “andestuse Jumal”.
  • Mooses palus Jumalat ilmutada endale tema au. Talle ei antud luba näha Jumala nägu, aga Issand avaldas Moosesele oma au ilmutades seda läbi oma nime. Mis oli see Jumala nimi, mida Moosesele ilmutati? “Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: "Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu” (2 Moosese 34:6-7).
  • Taavet annab meile heebrea keeles Jumala kohta samasuguse kirjelduse. Ta kirjutab: “Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad” (Laulud 86:5). Taaveti sõnad olid kirjutatud toetudes tema enda isiklikule raskuste kogemustele.