KÕIK, MIDA TA TAHAB, ON SINU USK

Jumal ei taha sinu kodu, sinu autot, sinu mööblit, sinu säästusid või vara. Kõik, mida Ta tahab, on sinu usk – sinu tugev usk Tema Sõnasse. Ja see võib olla üks asi, mis teistel, väliselt väga vaimulikena tunduvatel inimestel, võib puududa. Sa võid vaadata mõne inimese peale, kes tundub palju vaimulikum kui sina, kuid seesama inimene võib maadelda väga tõsiselt selle nimel, et säilitada seda välist õigsuse fassaadi. Ometigi, kui Jumal vaatab su peale, siis Ta ütleb: „Seal on minu õiglane mees või naine!“ Miks? Aga seepärast, et sa oled tunnistanud oma abitust õigeks saamisel ja sa oled usaldanud Jumalat, et Tema võiks anda sulle oma õiguse.
Paulus ütleb meile, et Jumala silmis oleme me õiged ja seda samadel põhjustel kui Abraham seda oli. „Seepärast see arvestatigi talle õiguseks. Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatudüksnes tema pärast, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse.“ (Roomlastele 4:22-24)

Sa võid küll kuulutada, et: „Ma usun sellesse. Ma usun Jumalasse, kes äratas Jeesuse surnuist.“ Kuid küsimus on, kas sa usud, et Jeesus võib taaselustada sinu raskustes abielu? Usud sa, et ta võib ellu äratada mõne su vaimselt surnud sugulase? Usud sa, et Ta on võimeline tõstma sind välja sind nõrgestavast harjumusest? Kas sa usud, et Ta võib kustutada su neetud mineviku ja taastada kõik need aastad, mille röövikud on nahka pistnud?

Kui kõik näib lootusetuna – kui sa oled keset võimatut olukorda, kus sul pole mingit lootust ega vahendeid, et sealt välja pääseda – kas sa siis usud, et Jumal on sinu Jehoova Jaire, kes kannab hoolt sinu vajaduste eest? Usud sa, et Ta on pühendunud sellele, et pidada sulle antud tõotusi ja isegi kui üks Tema öeldud sõnadest ei peaks täituma, siis taevad sulaksid ja kogu universum variseks kokku?