JOOSEPI KOMPANII

Joosep sai ilmutuse selle kohta, et Jumal saab väga võimsalt kasutama tema elu. Kuid see muutus soovunelmaks niipea kui ta vennad ta orjusesse maha müüsid. Kõik järgnevad aastad Joosepi elus olid täis raskusi ja ebaõiglust. Ja kui siis lõpuks tunduski, et ta saab jalad alla, süüdistati teda alusetult vägistamiskatses ja saadeti trellide taha.

Ometigi, läbi kõigi nende olukordade, hoidis Jumal Joosepi elul silma peal. Ja lõpuks, peale aastate pikkust möllu, jõudis Joosep vaarao kotta teenima, peale mida ülendas vaarao ta kogu Egiptuse ülevaatajaks.

Armsad, just see on viis, kuidas Jumal tegutseb – ta valmistas ette üht meest, et päästa „väljajäänuid“. On rohkem kui tõsi, et Jumal tõstab iga põlvkonna seast esile Joosepi Kompanii. Ta võtab need pühendunud sulased, kes aastaid kannatanud häda ja viletsust, et kinnitada ja tugevdada nende usku.

Mida see tähendab? Piibel ütleb, et see seisneb selles, mida Joosep kannatas: „Ta läkitas nende eele mehe: Joosep müüdi orjaks. Tema jalgu vaevati pakus, ta kaelgi pandi raudu, kuni Issanda sõna läks täide, tema kõne tegi ta puhtaks.“ (Psalmid 105:17-19)

Jumalal on oma Joosepi Kompanii ka tänapäeval. See koosneb jumalakartlikest meestest ja naistest, keda Tema on puudutanud ja kutsunud. Nad ei otsi kuulsust ega õnne. Kõik, mille järele nad igatsevad, on elada ja surra täites kutsumist, mille Issand on nende elude üle seadnud. Ja Issand on tõotanud, et nende elud omavad suurt mõju Tema kuningriigile.

Joosep ütles oma vendadele: „Seepärast Jumal läkitas mind teie eele kindlustama teile järeltulijaid maa peal ja hoidma teid elus, pääsemiseks paljudele. Niisiis ei ole teie mind läkitanud siia, vaid Jumal, ja tema on mind pannud vaaraole isaks ja isandaks kogu ta kojale ning valitsejaks kogu Egiptusemaale.“ (1Moosese 45:7-8)

 
Joosep võis vaadata tagasi kõigile oma kannatuse aastatele ja tunnistada: „Jumal saatis mind sellele teekonnale ja Tal oli oma eesmärk, miks Ta lasi mul kõigist neist kannatustest läbi minna. Nüüd ma näen, et kõik mu läbielamised on juhtinud mind sellesse hetke. Vennad, Jumal on valmistanud mind, et kuulutada teile. Ta juhtis kõiki neid hetki, et tuua teid enese hoidva armu alla nõnda, nagu Ta tegi seda minuga.“

Milline võrratu ilmutus Joosepi jaoks! Samas, milline on see õppetund tänapäeva Jumala laste jaoks? See on järgmine: Meie Jumal on hoidnud meid minevikus ja Ta saab tegema seda ka kõigil tulevastel aegadel. Ja mis kõige tähtsam – Tal on igavikuline eesmärk selle kõige taga! Ta on hoidnud sind, sest Tal on üks eesmärk sinu jaoks. Ta on valmistanud ühe jumaliku töö su jaoks ja ainuüksi läbikatsutud, proovilepandud ja katsumustest läbikäinud usklik võib selle korda saata.

Praegu ei ole enam aega argliku usu jaoks. See on aeg, kus iga kristlane, kes on kogenud suuri proovilepanekuid, peab astuma esile. Meie Kapten kutsub meid seisma sirge seljaga keset seda hirmuäratavat ühiskonda ja siduma end „usu väega“. Me peame kuulutama Joosepi kuulutust, mis ütles: „Jumal on saatnud mind teie eele....hoidma teid elus, pääsemiseks paljudele.“ (1Moosese 45:7)