MU ARMSAD

KIITUS JUMALALE, KELLELT TULEVAD KÕIK ÕNNISTUSED.

 

Piibel ütleb: “Usk tuleb kuulutusest ja kuulutus Kristuse sõna kaudu.” (Roomlastele 10:17). Sõna kuulutus siin sisaldab Jumala Sõna lugemist ja selle täielikku usaldamist.

 

Seda istudes ja kirjutades, kuulen Püha Vaimu hääle kutset paljusid teie hulgast julgustama, pannes teie ette mitmed lubadused, mille külge te võite oma usku kinnitada.

 

Ma usun, et kaks nendest lubadustest on sellel konkreetsel ajahetkel eriti sulle.Sinu kaks lubadust paistavad südamest ülesse hüppavat ja sa tead, et Issand on saatnud sulle oma Sõna selle konkreetse olukorra jaoks:

 

  • “Seepärast ütle neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ei viibi enam ükski mu sõna. Sõna, mis ma ütlen,  läheb täide, ütleb Issand Jumal.” (Hesekieli 12:28). 
  • Siin on kaks Uue Lepingu lubadust: “Vaata, ma toon temale paranemist ja tervist, ja ma teen nad  terveks ning ilmutan neile rohket rahu ja tõtt” (Jeremija 33:6). “Ja ma puhastan nad kogu nende süüst, millega nad on pattu teinud minu vastu; ja ma annan neile andeks kõik nende süüteod, millega nad on pattu teinud minu vastu ja millega nad on üles astunud minu vastu” (Jeremija 33:8).

  • “Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind” (Jesaja 43:2).

  • “Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed” (Jesaja 43:18-19).

  • “Ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su  tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega! Vaata, häbenema ja piinlikkust tundma peavad kõik, kes on sinule vihased; olematuks saavad ja hukkuvad mehed, kes riidlevad sinuga” (Jesaja 41:10-11).

  • “Kes on helde, seda õnnistatakse, sest ta annab oma leivast kehvale” (Õpetussõnad 22:9).

  • “Vaata, Issanda silm on nende peal,kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus näljaajal. Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on tema. Sest temas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha nime peale.” (Laulud 33:18-21).  

Las Jumal rääkigu sulle oma kalli Sõna läbi.