AVATUD TAEVAS

Jeesus pöördus Naatanaeli poole ja ütles: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja juurde.” (Johanesse 1:51). Kreekakeelne tähendus sellele fraasile lähtub sõnajuurest, mis viitab „korduvusele“. Ehk teisisõnu: Jeesus ütles Naatanaelile, et Jumal saab avama talle jätkuvaid ilmutusi. Nõndasamuti sõlmib Jumal taolise lepingu ka iga oma sulasega, kes kuulutab Tema Sõna ja kelle elus pole ühtki varjatud pattu või musta saladust. Taoline jumalasulane saab jätkuvaid ilmutusi Kristuse aust. Ja ta tegutseb kui Jumala oraakel, saades pidevalt värskeid sõnumeid taevast.

Olen sageli hämmingus neist värsketest võitud sõnadest, mida kuulen erinevate tundmatute noorte jutlustajate suust. Meile saadetakse suurtes kogustes jutluste salvestisi üle Ameerika ja aegajalt ma kuulengi just selliseid sõnumeid. Ja saades osa taolisest puhtast Kristuse visioonist, võtan ma aegajalt selle jagajaga ka ühendust, paludes saata endale tema teisigi salvestisi. Ja kui need osutuvad siis põhjapanevateks nii oma nägemuse kui sõnumi poolest, võib ka juhtuda, et nende sõnumite kuulutaja kutsutakse Times Square’i kogudusse kõnelema. Muideks, see on just see, kuidas leidsime kord oma koguduse vanempastori Carter Conlon’i.

Taolised jumalasulased on otsekohesed ja väga lihtsad oma suhtes Jumalaga ja nende elud on kui avatud raamatud. Nad on pühendunud oma peredele ega kanna endas vähimatki ambitsioonikuse grammi. Selle asemel on nad rõõmuga väikeste koguduste pastoriteks, veetes palju aega ka Isa ees palves. Kogu nende olemus kannab endas Jumala vaimsust ja Kristuse ilmutused voolavad neist kui eluvee allikad.

Meiegi koguduses teenivad jumalakartlikud vanemad. Ja kui ma kuulen neid mehi kuulutamas, vangutan ma hämmastunult pead ja mõtlen: „Kust küll need sulased sellised imelised, aulised ilmutused said, täis Kristuse väge ja täiust? Neil pole mingit teoloogilist haridust ja ometigi jagavad nad puhast, pühadust täis ilmutusi!“

Nõnda nagu Naatanaeligi elus, pole nendegi sulaste elus mingit salakavalust, salajast pattu või harjumust. Seetõttu on nad ka võimelised nägema, kuulma ja eristama Jumala häält oma elus, tabades täpselt ära Tema südamelöögi!