KAS VEETA TALV FOINIKSIS? by Gary Wilkerson

Paulus ja „mõned teised vangid“ viidi Rooma, kuid oma teekonnal seisid nad silmitsi mitmete raskustega. Kuna purjetamine oli ohtlik, tahtis Paulus jääda paika nimega Hea Sadam, kuid kahjuks polnud see võimalik. „Ja et sadam oli talvitamiseks sobimatu, siis võttis enamik nõuks minna sealt merele ja kui võimalik, jõuda talvitama Foiniksisse, sellesse Kreeta sadamasse, mis on lahti edelasse ja loodesse.“ (Apostlite teod 27:12).

Minnes läbi elutormide, unustame sageli ära, et laev, millel viibime, on lahingulaev. Oleme lahingus Saatanaga, mistõttu ka pidevalt silmitsi pimeduse jõududega. See on ka piisavalt hea põhjus, miks mitte „jääda talvituma Foiniksisse“. Oleme sõjas vaenlasega, kes toob kaasa depressiooni, ründab me abielusid ja orjastab uut teismeliste põlvkonda heroiiniga, mis on kasvavaks probleemiks paljudes linnades. Oleme astunud lahingusse usuga, et Kristuse auline evangeelium suudab vabastada vangistatuid. Et Ta on ustav murdma lahti aheldatute ahelaid, vabastama perekondi probleemide mülkast ja jõudma oma rikkaliku armastusega nendeni, kel’ kõige suuremad vajadused. Et püsida selles lahingus, on lausa kohustuslik hoida oma pilk missioonil, mille Jumal meile on andnud ja panna tähele Tema suunavat häält. Samas aga on meie missioongi teisejärguline, sest kõige olulisem on „tunda Teda, kellesse oleme uskuma hakanud“ (2Tim.1:12).

Kõnetab see sind? On su laev sulle saanud tähtsamaks Jeesusest su südames? Oled sa saanud ehk liigselt haaratud maistest muredest – olgu selleks siis hea elatise teenimine või eduka teenistuse omamine? Samasse punti käib ka Jumala kõrge kutsumine su elus. Ära minust nüüd valesti aru saa! Küsimus pole selles nagu Ta tahaks takistada sind töötamast kõvasti või teenimast Teda täie pühendumisega. Samas aga – oleks Tal võimalik rääkida su südamesse just praegu sellest, mis kõige olulisem?

Kui oled siiani veetnud kõik oma talved Foiniksis, siis tea, et Ta kutsub sind tagasi teekonnale Rooma. Seetõttu jäta kõrvale kõik, mis takistab sind täitmast „Jeesuse missiooni“.