PANGE TÄHELE OMA TEGUVIISI

Tänu Jumalale prohvet Haggai eest! Jumala mehe eest, kes käis võidus ja kellel oli Jumala mõtteviis; kes elas armus ja kelle ees kogu taevas oli valla. Ta tuli Jerusaalemma lõpetamata templi juurde ja andis Joosuale ning Serubbaabelile edasi järgmise hoiatuse: „Ons teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on varemeis? Ja nüüd ütleb vägede Issand nõnda: Pange tähele oma teguviisi!“ (Haggai 1:4-5).

See oli üleskutse kiireks asjade üle vaatamiseks. Mitte vaid selleks, et otsida lohutust, aga ka vaadata üle oma lootusetus. Haggai ütles: „Unustage kõik minevikus toimunu! Aeg on tõusta oma tardumusest ja vaatamata kõigile teie patustamistele, tahab Jumal siiski, et jätkaksite Tema tööd sealt, kus see kord pooleli jäi. Seetõttu haarake taas oma tööriistad ja taastage oma kindlus Jumalas. Minge tagasi oma salajasse palvekambrisse ja usaldage taas Jumalat. Te saate taas kuulma Ta häält!“ Piiblis on öeldud: „Ja Issand äratas Serubbaabeli vaimu….ja Joosua vaimu ja kogu allesjäänud rahva vaimu, ja need tulid ning alustasid tööd vägede Issanda, oma Jumala koja kallal“ (Haggai 1:14). Ja siis Jumal andis neile järgneva tõotuse: „Pange ometi tähele aega…sellest päevast alates annan ma neile õnnistuse.” (Haggai 2:18-19).

Joosua ning Serubbaabel käisid taas usus ja õigsuses. Ja nüüd kuulsid nad veel ka prohvetilt läbi aegade parimat sõnumit: Jumal saab kõrvaldama kõik takistused, mis neid üks hetk olid peaaegu hävitanud! „Mis sa ka oled, suur mägi, Serubbaabeli ees? Sa muutud tasandikuks! Tema toob esile tipukivi hüüete saatel: „Ilus, see on ilus!”” (Sakarja 4:7).

Mu armsad – sellele kõigele taanduvad teiegi hetke katsumused. Jumal õhutab taaskord te südamed üles ja te näete oma kutsumise täitumist. Püha Vaim saab hävitama kõik kõrgistused te elus ja seda mitte teie, vaid oma väe läbi. Ja siis lõpetate te ka võidujooksu, mille Jumal andnud teile joosta. Ja nõnda nagu Sakarja, nõnda teete seda teiegi suure hõiskamisega: „Arm, arm! Jumal on olnud meile ustav ja armuline!“