MINNES TAGASI EGIPTUSESSE

Jesaja räägib sellest, kuidas Kristus tervendab kogeleva keele (vt.Jesaja 33:19). Heebrea keeles tähendab „kogelemine“ vigast väljendust v. lauset. See viitab ebakindlust ja kahtlusi täis häälele, milles puudub igasugune vägi ja tõde. Pange tähele prohveti tõsiseid sõnu sel teemal: „Sest jõle räägib jõledust ja ta süda taotleb nurjatust, et teha jumalavallatust…“ (Jesaja 32:6). Heebreakeelne tähendus sõnale „jõle“ viitab rumalusele ja kuriteole. See lähtub sõnast „nabal“, mis tähendab „tobut või rumalat“. Jesaja ütleb meile: „Ainuüksi õel ja rumal inimene püüab anda edasi Jumala Sõna, elades ise samal ajal patus. Seetõttu on tema suusõnad kui ülim rumalus!“ Taoline inimene räägib „Issanda kohta valet, et näljast hinge lasta nälgida ja janusele keelata jooki.“ (Jesaja 32:6). Tema enda vead eksitavad eksiteele ka teisi.

'Olen rohkem kui veendunud, et on olemas üks konkreetne patt, mis enam kui ükski teine, põhjustab tõe totaalset moonutamist. See on uskmatuse patt, mis vohab metsikult paljudes tänapäeva teenistustes. Jumal nimetab uskmatuse pattu „Egiptusesse tagasiminekuks“. „Häda neile, kes lähevad Egiptusesse abi saama…aga ei vaata Iisraeli Püha poole ega küsi nõu Issandalt!“ (Jesaja 31:1). „Häda kangekaelseile lastele, ütleb Issand, kes peavad nõu, aga ilma minuta…kes lähevad alla Egiptusesse, küsimata nõu minu suust.“ (Jesaja 30:1-2). Jesaja oli täiesti tumm, kui nägi mitmeid Iisraeli juhte rakendamas oma hobuseid ja põrutamas Egiptusesse, leidmaks nõu oma rahva poliitilistele ja turvaküsimustele. Tegu oli nende samade meestega, kes olid öelnud prohvetile, et neil pole aega Jumala otsimiseks ja Temaga nõu pidamiseks. Kuid Jumal ei võtnud seda kergelt. Ta nimetas seda mässumeelsuseks ja kuulutas häda neile!

Ega tänapäevalgi lood teistsugused ole. Suurel hulgal kristlasi jookseb ühelt seminarilt ja konverentsilt teise selle sama „mingem Egiptusesse“ mentaliteediga. Nad loovad erinevaid võrgustikke, töötavad välja strateegiaid ja laenavad ilmalikke meetodeid, võttes omaks lihaliku nõu. Ehk lühidalt öeldes: nad otsivad kõikvõimalikke uusi asju, mis neile põnevust pakuksid. Kuid palvetav sulane, kes usaldab täielikult Jumalat, teab, et tal pole aega „Egiptuse“ kontseptsioonide jaoks. Ainuke paik, kuhu tema ruttab, on ta salajane palvekamber – paik, kus põlvedel olles ka nõu ja abi saab!