MITTE VÄE EGA VÕIMU LÄBI

„See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ (Sakarja 4:6). Issand saatis kaks meest missioonile ehitamaks üles Jeruusalemma langenud templit. Serubbaabel ja ülempreester Joosua olid jumalakartlikud juhid, kes kuuletusid Jumalale ja tegid Tema tööd täie pühendumise ja ustavusega.

Esmalt pidid nad aga toime tulema väga tugeva vastuseisuga. Suured hulgad tagasilangenud ja ebajumalaid teenivaid juute ning kadedaid samaarlasi seisid vastu nende tööle, tehes kõikvõimaliku, et seda takistada. Lõpuks läks see neil ka korda, saades kuningas Koorese tõusma nende kahe mehe missiooni vastu. Tänu kõigele sellele madinale, vastuseisule, laimule ja vääritimõistmisele väsisid Serubbaabel ja Joosua lõpuks ära, mistõttu Jumala töö peatus järgnevaks 16-aastaks. Ometigi polnud ei Serubbaabel ega Joosua kumbki saanud Jumalalt korraldust see töö lõpetada. Piiblis pole ühtegi kohta, mis viitaks Koorese keelule ehitusega jätkata, mistõttu nad poleks pidanud lõpetama. Sest faktiliselt oli Jumalal endiselt kogu võim ja vägi, et aidata neil edasi minna.

Taolistel aegadel ilmub Saatan alati välja oma väärastunud mõttekäikudega, et anda hoogu kompromissi-aldis elustiilile. Antud juhul kätkes see endas ideed: „Jumala aeg pole veel käes. Koorese korraldus on ilmselge näide sellest. Küll Jumal meile teada annab, kui on õige aeg ehitada. Seniks aga rajagem oma riiki ja nautigem oma religiooni!“ Ehk lihtsamalt öeldes: Iisraeli rahvas - sh. ka need kaks jumalakartlikku meest – olid süüdi silmnähtavas uskmatuses. Nad olid kaotanud kogu oma usalduse ja kindluse Jumalas, et kogeda Tema juhatust ja tuge.

Näen taolist uskmatuse vaimu toimimas tänapäevalgi. Jutlustajad on öelnud mulle otse ja omadega: „Loen juba päevi, mil’ ometigi pensionile saaks. Mul on inimestest nii kõrini ja ma lihtsalt ei jaksa enam nende jamadega tegeleda. Niipea, kui pension käes, olen siit kadunud.“ EI! Ärgu see iial olgu ühegi tõelise jumalasulase suhtumine! Püha Vaim on eluandev Vaim ja kui sa elad ning teenid Vaimus, siis mida vanemaks sa saad ja mida kauem Jumalat teenid, seda tugevamaks sa keset kõiki neid olukordi muutud. Jumala töö peaks muutuma su jaoks iga aastaga üha põnevamaks!