ISA TRÖÖST

Kujuta ette lapsendatud poega, kes on suureks saanud ja pärinud õiguse hallata kõiki oma isa rikkusi. Samas aga elab ta endiselt kui teenri elu, alludes kõigile orjastatuse tingimustele. Oleks see siis normaalne, kui selle noormehe isa lohutaks oma ahelais olevat poega ja kinnitaks talle, kui väga ta teda armastab ja kuidas kõik saab laabuma hästi? Muidugi mitte! Iga isa, kes vähegi oma last armastab, tahaks, et too saaks osa ta pärandist ega elaks enam vaesuses. Ta julgustaks oma last saama osa kõigist rikkustest, mis talle kuuluvad!

Nõnda samuti ei ole ka Jumal vaid me trööstijaks me sidumiste keskel. Pigem tuleb Ta ja ütleb: „Mu laps, millal sa võtad sisse oma koha mu kõrval? Millal sa tuled mu kotta, et haarata kinni kõigist allikaist, mis õigusega sinu omad juba praegu?“ „Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!” Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.“ (Gal.4:6-7).

Kui Jeesus on su Issand ja Päästja, siis sa oled Jumala laps. Ja kuna sa oled Tema laps, siis sa oled automaatselt ka pärija ning kaaspärija Kristuses, saades osa kõigist Isa rikkustest! Samas ei ole meie pärija staatusel mitte mingit pistmist materiaalsete rikkustega. Väita, et Jeesus suri selleks, et teha meid rikkaks hõbeda ja kulla poolest, oleks jumalateotus. Piiblis on öeldud: „Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult.“ (Kol.2:9). See tähendab, et Jumal on andnud Kristusele aus kõik rikkused ja seetõttu on Tal ka kõik vahendid, et tuua meid välja ükskõik, millisest halvast ajast. Sa võid nüüd muidugi küsida, et „Kas siis Jumal polegi huvitatud meie maisest heaolust? Sest kõik mu raskused ja halvad ajad on seotud väheste finantsidega. Muretsen pidevalt sellepärast, kuidas ots otsaga välja tulla.“

Mu armsad, meie Jumal alustabki sellest, et kanda hoolt meie maiste vajaduste eest. Tema Sõnas on tõotatud: „Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.“ (Fil.4:19) Kreekakeelne tähendus sõnale vajadus on „kanda hoolt kõige olulise eest; kõige vajaliku eest, mis on puudu“. Paulus ütleb: „Jumal on ustav, et kanda hoolt kõigi te vajaduste ja murede eest – olgu selleks siis ärilised, rahalised või muud teemad. See puudutab nii teie töökohta, toitu, riideid kui ka kodu. Samas aga on veel olemas Tema helduse rikkused – tarkus, arm ja jõud – nii nagu täielik kindlus päästmisest. Kuid lisaks kõigile neile on veel terve hulk Tema uurimatuid rikkusi!“