JÄRJEPIDEV PALVE

Mõned piibliõpetlased väidavad, et see on uskmatus, kui palume Jumalalt midagi ikka ja jälle. Kuid see ei vasta tõele ja on nõrgestanud paljude usku. Jumal on käskinud meid paluda, otsida ja paastuda – hüüda Ta poole siiralt ja kogu südamest (vt Matteuse 7:7).

Juba aegade algusest peale on tõelised Jumala sulased pööranud Ta tõotused palveiks:
  • Jeesus teadis, et Ta Isa tõotas Talle kõike juba enne maailma rajamise algust ja ometigi veetis Ta palves tunde, paludes Jumala tahte sündimist siin maa peal. Ta rääkis isegi ühe tähendamissõna, mis illustreeris järjepidevat palvet. See hõlmas endas „pealetükkivat lesknaist“, kes nõudis kohtunikult õigust seni, kuni selle sai (vt Luuka 18:1-8). 
  • Jumal andis Hesekielile võrratuid prohveteeringuid Iisraeli taastamise kohta, tõotades, et tema rahva varemed muutuvad kui Eedeni aiaks. Samas aga ütles Issand, et see sõna ei täitu ilma palveta: „Veel sedagi ma luban Iisraeli sool paluda mul teha nende heaks…“ (Hesekieli 36:37). Ehk teisisõnu: „Ma olen teile andnud küll tõotuse, aga ma tahan, et te paluks selle täitumise pärast. Otsige mind kogu oma südamest, kuni näete selle täitumas. Ma teen, mida olen tõotanud, kuid esmalt peate seda paluma.“ 
  • Taaniel oli lugenud Jumala tõotusest Jeremijale (Taanieli 9:2), mille kohaselt Iisrael pidi saama taastatud peale 70 aasta möödumist. Kui Taaniel nägi selle määratud aasta saabumist, oleks ta ju võinud usus oodata, kuni Jumal selle tõotuse täide viib, kuid selle asemel heitis see jumalakartlik mees silmili maha ja palus kaks nädalat, kuni nägi Jumala tõotuse täituvat. 
Vana Testamendi ajal kandsid Iisraeli preestrid oma rinnaplaadil kõikide Iisraeli suguharude nimesid. See sümboliseeris seda, et inimeste vajadused olid pidevalt preestri südames ja palvetes. Kristlaste jaoks kannab see tänapäeval võrratut võrdpilti Kristusest, kes kannab meid oma südames ja esitab kõik me vajadused Isale. Veelgi enam – iga tänapäeva kristlane on kui preester Issanda ees, mistõttu meie peaks kandma teiste vajadusi oma südameis (vt Jaakobuse 5:14-16).