VÕTI by Carter Conlon

„Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid.“ (Matteuse 7:12). Selle kõige läbi oleks Jeesus otsekui öelnud: „Kui mul on valus, tahan, et keegi tuleks ja lohutaks mind. Kui oleksin omadega kadunud, tahaksin, et keegi tuleks ja teeks ükskõik, mida, et mind sellest olukorrast välja aidata.“

Mida iganes sa tahad, et teised sulle teeksid – tee seda sama ka neile. Selles peitub tegelikult kogu võti avamaks kõiki allikaid, mida Jeesus ütleb, et võime paluda Ta käest. Selles peitub võti talumaks kõigi nende põlgust, kes Jeesusele vastu seisavad ja võti olemaks lahke oma vaenlaste vastu. See on Jumala süda, mis ütleb: „Ma ei taha, et keegi läheks hukka!“ ja see on ka põhjus, miks lased endale vastu vahtimist anda ja mitte kätte maksta. Selles peitub võti olemaks rõõmus ja armastav oma tööpaigas, isegi kui teised su ümber on ebaviisakad su vastu.

Selle piiblisalmi lõpus olev tõotus ütleb järgmist: „Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.“ (Matteuse 7:24-25). See maja oli rajatud Jumala tööle siin maa peal. See oli ka põhjus, miks Paulus pidas vastu hukkuval laeval, seistes seal ja viies läbi leivamurdmist, julgustades mehi turvakaalutlustel ujuma turvalisse paika (vt Apostlite teod 27). Küsimus oli Jumala aus ja teistes, mitte Pauluse enda ellujäämises. Paulus nägi midagi, mida tavainimesed ei näinud. Nii laeva kapten kui ka teised sellid ei näinud seda, aga Pauluse silmad olid avatud ja seetõttu sai talle ka osaks imeline nägemus, kuna ta oli otsustanud olla kasutatud Jumala nime auks ja teiste kasuks. Ta oli seda tüüpi inimene, kelle laternas on viimseil päevil õli (vt Matteuse 25:1-13).

Tahan julgustada sind uurima Matteuse 5-7 peatükki. Olen ise lugenud neid peatükke ikka ja jälle ning usun, et neis peitub selge visioon sellest, milline üks kristlase elu peaks välja nägema. Mida enam neid peatükke loed ja uurid, seda enam ka mõistad, et ei suuda elada seda elu omas jõus – sa vajad ka Jumala väge. Seetõttu Jumal ütlebki: „Palu kohe praegu!“ (Matteuse 7:7).


__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.