VÄGA KUIVANUD LUUD by Gary Wilkerson

Hesekieli 37 peatükis juhtis Jumal oma prohveti nägemuses orgu, mis oli täis kuivanuid luid. „Issanda käsi tuli mu peale; ja Issand viis mind Vaimus välja ning pani mu maha keset orgu - ja see oli täis luid. Siis ta viis mu neist ümbertringi mööda, ja vaata, neid oli oru põhjas väga palju, ja vaata, need olid väga kuivanud.“ (Hesekieli 37:1-2). Milline kohutav vaatepilt - suur ja lai avarus täis inimeste luukeresid nii kaugele, kui silm ulatas.

Võib-olla oleks sinagi Hesekieli kombel mõelnud: „Jumal, kõik, mida enda ees näen, tähendab raskusi. Miks sa küll juhid mind läbi selle pimeduse oru?“ Aga seetõttu, et kuivanud luude orus pole ühtegi teist eluallikat peale Jumala. Meil endil pole seal ei hingeõhku ega jõuraasu, mistõttu surmaorg toob meid täielikku sõltuvusse Jumalast. 2013 aasta oli minu elu üks raskemaid. Samas sellele tagasi vaadates, tänan Jumalat iga selle hetke eest. Keset kõiki mu elu kuivanud luid, näen, kuidas Jumal korraldas mulle koha, kus minu elu lõppes ja Tema oma algas.

See kuivanud liide org Hesekieli nägemuses ilmutab meile kahte asja:

Esmalt peegeldab see Jumala rahva olukorda. Ma armastan Jumala kogudust; selle uurimine ja tundmaõppimine on piiritu ja minu palveid selle eest ei saa kunagi küll. See on Jumala suurim vahend maa peal väljendamaks oma loomust ja ilmutamaks oma väge. Kuid samas on see ka koormaks mu südamel, sest paljud tänapäeva kogudused on täis vaid kuivanud luid. See pole mitte kriitika, vaid reaalsus. Kristlastena võime kokku kuivada enne, kui arugi saame. Jeesus väljendas seda järgnevalt: „Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud.“ (Ilmutuse 2:4). Võime kogeda küll erinevaid liikumisi ja samas siiski mitte omada endas elu.

Teine asi, mis tuleb Hesekieli kuivanud luude nägemuses ilmsiks, on meie kultuuri taust. Ameeriklased olid kord rahvas, kes austas Jumalat. Kord oli aeg, kus 70% ameeriklastest järgisid kord Kristust ja käisid koguduses. Kõige värskemate uuringute kohaselt on selleks arvuks täna vaevu 8%. Me elame keset vaimset pimedust – asume keset kuivanud luude orgu!

Seega, kuidas saab üks kuivanud luude kogudus – elutu, leige ja ilma palveeluta – eales kuulutada kuivanud luude ühiskonnale? See ei saa sündida enne, kui meie endi vaimud saavad Püha Vaimu poolt elustatud ja üles äratatud.