TÕELINE JÕUD by Jim Cymbala

Saatana peamine strateegia Jumala rahvaga on alati väljendunud sosinates: „Ära helista! Ära küsi! Ära sõltu Jumalast, et näha suuri asju sündimas. Sa saad omagi jõu ja tarkusega kenasti hakkama!“ Tegelik tõde on aga see, et Saatan ei karda just eriti väga me inimlikke püüdeid ja pingutusi. Küll aga teab ta seda, et ta kuningriigil on kriips peal, kui tõstame oma südamed Jumala poole.

Pange tähele Taaveti enesekindlat väidet Psalmides 4:4 „Tundke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vaga, Issand kuuleb, kui ma hüüan ta poole!“ Selline oli Taaveti seisukoht; tema tunnetus ja eriti tema lähenemine sõjapidamisele. Vahet pole, millised need vilistide armeed ka pole – kui hüüame Jumala poole, toob Tema ka võidu. Kui aga langeme tagasi ega hüüa Ta poole, võime saada lüüa kõige väiksemagi sõjaväe poolt. Võin peaaegu kuulda Taavetit ütlemas: „Te võite ju mind taga ajada, taga kiusata ja teha, mida iganes, aga kui ma hüüan oma Jumala poole, on teil vesi ahjus! Sest Jumal kuuleb, kui ma Teda appi hüüan!“

Pange tähele, kuidas Jumal defineerib kurje inimesi Psalmides 14:4 „Kas seda siis ei mõista need, kes teevad nurjatust, kes söövad mu rahvast, nagu süüakse leiba? Issanda poole nad ei hüüa.“ See on Jumala definitsioon jumalakartmatutest inimestest. Nad teevad kõikvõimalikke asju, aga nad ei alanda iseend ega tunnista Jumala kõikvõimsust, hüüdes appi Tema nime kõigest oma südamest.

Pääste pole võimalik enne, kui inimene ei hüüa alandlikult appi Issanda nime (Apostlite teod 2:21), sest Jumal on konkreetselt lubanud olla rikas heldusest neile, kes hüüavad appi Tema nime (vt. Roomlastele 10:12-13). Jumal ütleb Psalmides 50:15 „Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au!” Jumal igatseb, et kiidaksime ja ülistaksime Teda oma eludega, aga ainuke viis, kuidas me ülistus ja austus saavad esile tulla, on läbi selle, kui tuleme jätkuvalt oma raskustes Tema palge ette. Siis Ta sekkub ja tõestab oma võimsust meie heaks ja me teame, et see lahendus on ainuüksi Temast.


__________
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber ja pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.