LAMBIJALA KÕRVALDAMINE

Ilmutuse 2:5 annab Jeesus meile ühe sõna, millega annab teada, et me parem paneks seda tähele. Ta ütleb: „Paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid! Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambijala asemelt…“ Jeesus ütleb, et kui me ei paranda meelt, võtab Ta meilt vaimuliku meelevalla, mis meile antud. See hõlmab endas mõjujõudu meie linnas, kogukonnas, naabruskonnas ja kus iganes mujal, kus muidu mõju avaldame. Iga väiksemgi mõjujõud, mis meil on, võetakse meilt ära.

Üle maailma on praegu kogudusi, kes sulgevad oma uksi. Nende tuled on sõna otseses mõttes kustutatud, kuna nad on keeldunud meelt parandamast. Jumal hoiatas, et nad saavad kaotama oma tunnetuse, vaimsed õnnistused, finantsid ja Jumala enda ligiolu. Nüüd nad ongi surnud ja elutud, omades võimalust vaid meenutada mineviku õnnistusi.

30 aastat tagasi kuulutasin erinevates kogudustes, mis olid täis innukaid usklikke, samas kui täna istub neis samades kogudustes vaid mõni tosin inimest. Peagi pole neist midagi järgi ja nende uksed sulguvad lõplikult. Jumal on kirjutanud nende ustele „ikabod“, mis tähendab: „Jumala Vaim on lahkunud“. Samas toob Jumal selle sama sõnumi igale kristlasele ka individuaalselt. Ta ütleb: „Kui sa keeldud meelt parandamast ja jääd oma apaatsusesse, lükkan ma su lambijala asemelt. Sul ei saa olema enam mingit mõju oma pere, kolleegide –ega kellegi üle!“

Aga isegi praegu, kui neid sõnu loeme, ei peaks me kartma. Jeesus lõpetab oma manitsussõnad järgnevalt: „Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis.“ (Ilmutuse 2:7) Kallis Jumala püha – Jeesus ise ongi see elupuu ja Ta ütleb meile: „Kui parandate meelt, annan teile püsiva elu iseeneses. Ja seni, kuni armastate mind, lasen jätkuvalt voolata üleloomulikku elu teisse. See elu väljendub teie tunnetuses, armastuses inimeste vastu ja heades tegudes minu Kuningriigi heaks!“ See omadus eristab igat kristlast, kes tõeliselt armastab Jeesust.

Jeesus tõotab, et su jumalakartlik kurvastus, meeltparandav süda ja uuendatud armastus Tema vastu viivad sind kõik tõelise elu sisse. Seetõttu palu Teda kohe praegu: „Issand, kingi mulle tõeliselt meeltparandav süda. Viia mind tagasi punkti, kus armastasin Sind esimese armastusega, kuid seekord vii mind sügavamale kui eales varem olen olnud.“ Parandades meelt, hakkab Jumala Vaim tooma sulle uusi ilmutusi Kristuse aust ja teeb selle tuntavaks kõigile, kes sinu ümber!