NAKKAV USK by Claude Houde

Lubamatult kaua on paljudes evangeelsetes kogudustes õigustatud ja julgustatud haletsusväärset ja imalat võltsalandlikkust, mis paneb paljud kristlased ütlema: „Ärge minu peale vaadake! Ärge vaadake inimese, vaid ainuüksi Jumala peale!“ Las ma teha end väga selgeks. On absoluutselt õige, tervislik ja ka vaimne hoida kogu oma fookus, pühendumine ja ülim usaldus Jumalal ja ainuüksi Jumalal. Inimesed jäävad alati ebatäiuslikeks, meile pettumust valmistades ja meid haavates. Samas tuletab apostel Paulus meile meelde, et Jumala Kuningriigi igavesed ja täiuslikud aarded peituvad ja saavad välja elatud läbi inimsaviastjate, inimkonna ja inimliku hapruse ning ebatäiuse. (vt 2 Korintlastele 4:7). Samas peab lõppema meie ignorantsus ja selja pööramine meie vastutuse –ja ülima piibelliku kutsumise osas, millest lähtuvalt peame elama välja oma usku, armastust, andestust, puhtust, heldust ja kirglikku südant nii Jumala kui Ta koguduse suhtes, armastades ühtlasi oma lapsi ja lähedasi.

Ilma vähimagi ülbuse –või teeskluseta, vaid pigem seesmise ja kindlast vaimsest tunnetusest ja Jumala sõltuvusest ajendatuna, kutsus apostel Paulus kirglikult kõiki noori üles, kes teda ümbritsesid: „Võtke mind eeskujuks nagu mina võtan Kristuse!“ (1 Korintlastele 11:1). Paulus ütles hiljem Timoteosele: „Ja mida sa minult oled kuulnud…see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi.“ (2 Timoteose 2:2). Me peame ka endid hakkama nägema sel moel. Kui mõistame oma elude tegelikku tähendust, siis see mõõtmatu mõju, mida me kõik endas kanname, tõstab me seest ühe sügavama hingehüüu Jumala poole ja me ütleme: „Oo Issand, kasvata mu usku!“ Kallis lugeja, las ma öelda seda sulle sel moel: iga üks meist peaks olema nakkav!

Las ma küsida su käest midagi: mida peegeldavad su väärtushinnangud, kired ja eesmärgid neile, kes jälgivad su igapäeva elu, sõnu ja tegusid? Ehk las ma küsida nii: kui ma veedaksin aega sinuga ja su ümber, õpiksin sinult ja jäljendaksin sind, siis millega ma „nakatuksin“? Sa tead sama hästi, kui mina, et osade meeste ja naiste usk, armastus, rõõm ja kirg on nakkavad. Nende läheduses viibimine teeb meile vaid head, inspireerib meid, tervendab meid ja lepitab meid inimkonnaga! Meile meeldib olla nende lähedal ja tänada Jumalat nende usu eest, mis toob esile lootust ja tõstab meid uutesse kõrgustesse, kus meid ootavad ees uued soovid, võimalused ja kohustused Jumalas.


__________
Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.