ÄRA ANNA SAATANALE GRAMMIGI MAAD

Jeesus ütles oma jüngritele: „Sest maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit voli mu üle.“ (Johannese 14:30). Ehk tegelikult ütles Ta: „Kui Saatan mind ründama tuleb, ei leia ta ühtki kohta, kus „jalg ukse vahelt sisse pista“. Olen täielikult alistatud oma Isa meelevalla alla.“ Nõndasamuti ei saa Saatan siseneda ka ühegi uskliku ihusse ega vaimu, kelle elu on täielikult alistatud Jumala Sõnale. Selleks, et ta kuskilt mingit maad saaks, peab talle selleks loa andma. Ja see sünnib vaid juhul, kui see usklik piirdub vaid „poole hinnaga“. Las ma selgitada, mida see tähendab.

Apostlite tegude raamatus oli abielupaar Hananias ja Safiira, kes müüsid osa oma maast ja andsid saadud tulu vastrajatud kogudusele Jeruusalemmas. Samas aga, tuues selle summa Peetruse jalge ette, oli too kohkunud ja küsis: „Hananias, mispärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid Pühale Vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest saadud rahast?“ (Apostlite teod 5:3). Niipea, kui Paulus need sõnad ütles, langes Hananias surnuna maha ja mõne hetke pärast ka ta naine.

Mis oli see õppetund, mille Jumal tahtis oma kogudusele selle läbi anda? Ma ei usu, et sel kõigel oli vähimatki pistmist reaalse maatükiga, mis oleks kuulunud Hananiasele ja Safiirale. Pigem oli küsimus nende südamete siseterritooriumis. See paar uskus, et võivad olla Jumalale kuulekad 95%, kuid säilitada samas väikese turvalise sõnakuulmatuse ala oma südames. Nad olid kuulnud Jumala puhast Sõna, kuid mässasid ometigi selle vastu, mille teadsid tõde olevat. Nad veensid iseennast: „Me võime ju teenida Issandat, aga samas hoida ka sellest ühest asjast kinni.“ See oli sulaselge valetamine Püha Vaimu vastu. Seega see osake „summast“, mille nad nö endale jätsid, polnud vähimalgi määral seotud rahaga, vaid väikese osakesega saamahimust oma südameis. Samas piisavalt suure osaga, et anda maad Saatana köidikuile. Ja tänu oma jäärapäisele sõnakuulmatusele, andsid nad ka Saatanale võimaluse täita oma südamed.

Seetõttu Paulus hoiatabki meid: „Ärge andke ka maad kuradile!“ (Efeslastele 4:27). Hananiase ja Safiira näide on konkreetne: üleantud elu hind pole mingi nalja asi. See tähendab alistada oma elud täielikult Jumala Sõnale, ilma ühegi pimeda paiga, -varjatud himude –või mässuta. Seetõttu ärge andke Saatanale grammigi maad, sest see on kõik, mida ta vajab, et tungida te ellu ja rajada sinna oma jõujaam.