SEISTES USUS VAENLASELE VASTU

Kui oled Kristuse ihu liige, ole ka valmis seisma silmitsi hullumeelse Kuradiga. Sa ehk ei taha mõelda sellele või isegi leppida sellega, aga kui oled otsustanud järgida Jeesust kogu oma südamest, on Saatan võtnud ka plaani sind hävitada. Seetõttu ujutab ta su elu üle kõikvõimalike jamade –ja hädadega. Apostel Peetrus hoiatab: „Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks.“ (1Peetruse 4:7). Ehk teisisõnu ütleb ta: „See pole aeg, mil’ võtta elu kergelt. On aeg saada vaimsete asjade suhtes kaineks – see on lausa elu ja surma küsimus.“

Millest selline vajadus tõsiduse järele? Aga sellest, et aegade lõpp on lähedal ja vaenlane lisab üha enam tuure juurde. Ta luurab meid kui lõvi, varitsedes põõsastes ja oodates vaid võimalust meid rünnata. Ta tahab neelata meid ja hävitada kogu me usu Kristusesse.

Mõned kristlased ütlevad, et Saatanast ei tohiks üldse rääkida; et parem oleks teda lihtsalt ignoreerida. Teised püüavad jälle mõistuse abil teda olematuks mõelda. Liberaalsed teoloogid näiteks väidavad, et Saatanat, põrgut ega taevast polegi olemas. Kuid me hingevaenlane ei kao lihtsalt niisama. Piiblis on vaid üksikud tegelased, keda on nii selgelt ja konkreetselt kirjeldatud, kui teda. Teda on nimetatud nii Lutsiferiks, Saatanaks, Kuradiks, petjaks, takistajaks, kurjaks, petturiks, süüdistajaks, jõhkardiks, selle maailma jumalaks, pimeduse valitsejaks, vanaks maoks. Kõik need kirjeldused ütlevad mulle vaid üht – Kurat on reaalne. Ja Piibli põhjal on ka teada, et ta omab reaalset väge. Ta on isegi praegu toimetamas siin maa peal – kõigi rahvaste, linnade, kirikute ja kodude keskel ning üksikisikute eludes. Seetõttu ei saa me ka lubada endale teadmatust tema meetodite ja strateegiate osas, mida ta kasutab meie ründamiseks.

„Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas.“ (1 Peetruse 5:8-9).