VPÜHA VAIMU TÖÖ

Muutus on täielikult ja ainuüksi Püha Vaimu töö. „Kuidas ei peaks palju rohkem Vaimu amet olema au sees?“ (2 Korintlastele 3:8). Me ise lihtsalt ei suuda muuta end. Ainuüksi Jumala Vaim saab meid muuta aulise Kristuse sarnaseks. Oleme ju kõik kuulnud seda ütlust, et: „Kui inimene pöördub Jumala poole, tõstab Ta katte tema silmadelt.“ See kõik on ainuüksi Püha Vaimu töö.

Ühtlasi võime ka Piiblist lugeda: „Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus.“ (s.17). Antud kontekstis tähendab sõna „vabadus“: mitte enam ori; vaba kohustusest; vaba; ilma ahelateta. See kõik kirjeldab vabadust, mis kaasneb me silmade avanemisega. Korraga näeme kõike uues valguses. Ainuüksi Püha Vaim saab muuta meie varasemat nägemisviisi, pöörata me elu ümber ja suunata meid õigele rajale. Ehk lühidalt öeldes peab Paulus siinse pöördumise all silmas täielikku Jumala Vaimu usaldamist. Ühtlasi tähendab see ka pöördumist kõigist ebapiibellikest nõuannetest ja omaenda ideedest ning plaanidest, alistudes täielikult Püha Vaimu kutsele, juhtimisele ja juhatusele.

Ka Paulus koges taolist pöördumist. Apostlite tegude 9 peatükis, kus teda tunti veel Saulusena, oli ta valel teel, sõites Damaskusesse kristlasi taga kiusama. Rääkides kattest silmade ees, siis Saulus uskus tõsimeeli, et teeb Jumalale suure teene, kui arreteerib usklikke ja laseb nad vangi heita. Kuid Jumal võttis selle mehe rajalt maha, tekitades kriisi tema ellu. Kui Jeesus kohtas Sauli seal Damaskuse teel, lõi Ta teda nii ereda valgusega, et see sisuliselt pimestas ta. Saul vajas tuge, et jõuda pimedana ühte kotta Damaskuses, kus ta püsis seni, kuni jumalakartlik Ananias teda sinna vaatama tuli. Ananias ütles talle: „Saul, vend, Issand on mu läkitanud - Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.” Ja kohe langes Sauluse silmadelt otsekui soomuseid ja ta nägi jälle.“ (Apostlite teod 9:17-18). 

Saulus alistas kogu oma mineviku ja tuleviku ning kõik, mis tal oli, Pühale Vaimule ja soomused ehk kate langes koheselt ta silmilt.