MEID MUUDETAKSE PIDEVALT

Meeldib see sulle või mitte – me kõik oleme ühes või teises võtmes keset muutuste protsessi. Vaimses sfääris ei eksisteeri sellist asja kui lihtsalt olemine; meid kõiki muudetakse – kas siis paremuse või halvemuse suunas. Me kas muutume üha enam oma Issanda või selle maailma sarnaseks. Me kas kasvame Kristuses või langeme ära. Seega, oled sa vaimses mõttes muutumas üha „magusamaks“ ja Jeesuse sarnasemaks? Vaatad sa iga hommik siira mõttega peeglisse, paludes: „Issand, tahan muutuda igas eluvaldkonnas üha enam Su sarnaseks.“? Või on su südames juurdunud kibedus, mis muutunud mässuks ja südame kalkuseks? Oled ehk õppinud kaitsma end Jumala Vaimu manitseva hääle eest? Räägib su suu ehk asju, mida kunagi kristlase huulilt isegi võimalikuks ei pidanud? Oled sa muutumas üha kõvemaks ja kalgimaks?

Kui nii, siis las ma öelda sulle otse: sa ei pääse sellest kunagi, kui sa ei muutu. Su elu muutub vaid üha kaootilisemaks ja olukorrad üha halvemaks. Seetõttu lõpeta see iseenda kaitsmine ja kõige muu süüdistamine, õigustades vaid iseennast. Jumal ei kohtu sinuga enne, kuni sa ei ärka sest’ unest ega tunnista: „Miski ei muutu mu elus enne, kui mina ei muutu.“ Seetõttu hüüa täies siiruses Jumala poole: „Muuda mind, Jumal! Kaevu süviti mu sisse ja näita mulle, kus olen eksinud ja kõrvale kaldunud. Paljasta mu uhkus, viha, põikpäisus ja patt. Aita mul jätta see kõik.“

Kui mitmeid eksperte ja nõustajaid pead veel läbi käima? Kui mitmeid üksikuid õhtuid veetma ja tulemusteta jõupingutusi kogema, enne kui ärkad nägema tõde? Selleks, et tervenemine ja taastumine võiks aset leida, tuleb sul endal võtta vastutus. Sinu ime sõltub sellest, kui palju oled nõus muutuma. „Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. (Psalmid 34:18-20).