VÕIDUKA KRISTUSE HÄÄL

Kui Jumal ütles: „Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!” (Heebrealastele 12:26), ütles Ta tegelikult: „Tookord kõnelesin ma Siioni mäelt, kuid kui ma nüüd neil päevil kõnelen, raputab mu hääl nii maiseid kui vaimseid maailmasid. Kõik, mis siiani on olnud püsiv, saab värisema ja miski ei jää enam endiseks. Mida iganes ka ei kutsutaks religioosseks – olgu see siis Kristuse või kogudusega seoses – saab vappuma minu taevase hääle peale.“

Jumal oli hoiatanud Iisraeli, et kõik, kes keelduvad kuulamast Tema prohvetit, peavad andma aru Tema ees: „Ja kes ei kuula mu sõnu, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru.“ (5 Moosese 18:19). Ehk teisisõnu ütles Ta: „Ma taban ära igasuguse sõnakuulmatuse ja te peate andma aru selle eest!“ Piiblist on näha, et need, kes ignoreerisid Jumala prohvetite sõnu, hävisid. Nad „kuivasid kokku“, kibestusid ja surid, kuna neil puudus rõõm ja rahu. „Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist.“ (Heebrealastele 12:25).

Mu armsad, samal moel ei pääse ka meie Jumala viha eest – ei rahva -ega üksikisikutena. Jeesuse hääl on just praegu raputamas rahvaid, pannes värisema erinevad institutsioonid, juhid ja majandused. Ta ütleb tuultele: „Puhuge üle maa!“. Ta ütleb pilvedele: „Hoidke vihma kinni!“ Ta kuulutab kogu maailma majandusele: „Kõik ahnus – ole hukka mõistetud!“ Ühtlasi käsib Jumal: „Vanglad - värisege! Valitsused - värisege! Finantssüsteemid – värisege! Koolid – värisege! Sõjalised jõud – värisege! Kohtud ja seadusandlus – värisege! Kõik, mis siin maa peal on – värisege seni, kuni pole midagi järgi peale Jumala.“
Mitte Saatan pole see, kes kõike raputab. Kogu maailm rappub võiduka Kristuse hääle tõttu. See Jumala kuju on tõusnud väes oma troonile, öeldes sõna ja raputades kõike.