VEIDIKENE MAAD

Jaakobus ütleb meile: „Kui teie südames on aga kibedat kadedust ja riiakust, siis ärge hoobelge ega valetage tõe vastu! See pole ülalt tulev tarkus, vaid maine, hingelik, deemonlik. Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid.“ (Jaakobuse 3:14-16). Pane tähele, millest Jaakobus siin räägib. Ta küsib salmis 13: „Kes teie seas on tark ja arusaaja?“ Ehk teisisõnu annab ta mõista, et: „Sul võib ju olla igavesti palju vaimset tarkust ja teadmisi, aga kui su kodus leidub kibestumist, su südames riiakust ja su tööpaigas kadedust, pole sa nii vaimulik midagi. Elad pigem ühe petliku kujutlema kütkes.“

Kui Jaakobus räägib riiakusest ja kibestumisest, peab ta silmas tülisid ja üksteise süüdistamist. Ta nimetab seda maiseks ja hingeliseks; Saatana teoks. Ehk lühidalt öelduna: kes iganes kannab endas kibestumist, põhjustab ka pingeid, kuid mis veelgi hullem – avab oma südame deemonlikele mõjudele. Tead sa mõningaid inimesi, kelle kibestumine on viinud neid saatanliku mõju alla? Nii et ajapikku nende väline inimene hakkab peegeldama pimedust, mis tegelikult nende sees on. Mingi aja pärast ütleb nende tervis üles ja nad hakkavad kärbuma; ühtlasi kogevad nad vaimset tasakaalutust. Millal iganes vaenlasele sel moel maad antakse, asub ta koheselt usinasti hävitama.

Nii et lase aga käia – hoia aga kinni oma vimmast! Hoia aga kinni oma kibestumisest. Õhuta aga edasi kõikvõimalikke pingeid. Kuid ära unusta, et seda tehes mässad sa täiega Jumala ja Tema Sõna vastu, avades end Saatanale. Sa muutud vaimselt pimestatuks ja südamelt kõvaks. Teisalt aga, kui oled ka tegelikult vaimselt õigel pinnal – valmis kuuletuma Jumala Sõnale – siis pole väga vahet, kui haiget sa ka pole saanud, sest sel juhul näitad ikka üles rahumeelset tarkust ja andestust.

Teel Jeruusalemma nägin väga ehedat näidet selle kohta, kuidas Saatan võib saavutada deemonliku mõju isegi väga väikese maalapi üle. Vaadates Õlimäelt alla sellele Pühale linnale, nägin maalappi, kus „ilutses“ moslemite Kaljumošee. See on tõesti väga väike pind ja ometigi sai Saatan sellele kuidagi küüned taha, rajades sinna templi iseendale. Saatanal on õnnestunud koondada oma jõud otse keset Jumala poolt valitud rahvast ja seda kõike vaid seetõttu, et tal õnnestus kusagil jalg ukse vahele saada. See on ehe näide sellest, mida ta võib korda saata, kui talle kasvõi veidikenegi maad anda.