JUMAL TAHAB, ET SU ELU OLEKS AVATUD RAAMAT

Jumal tahab, et me elu oleks kui avatud raamat. Seetõttu tahab Ta ka vabastada meid kõigist varjatud pattudest – ebaaususest, salalikkusest, pettusest, valetamisest ja muust sellisest. Seetõttu otsibki Püha Vaim meid läbi, et leida üles kõik, mis pole Kristuse sarnane. Ja kui me tõesti tahame muutuda, avame end ka Tema tegutsemisele.

Unusta ära kõikvõimalikud nõustamised, eneseabi ja suhete taastamised, kuni sa pole kogenud Jumala muutust igas neis valdkonnas. Pane kõik ootele seniks, kuni pole valmis lahti ütlema oma salajasest patust. Kui aga alistud Jumala Sõnale ja Püha Vaimu muutvale väele, ei pea sa ka kedagi veenma oma muutumises. Elades Tema tões, annab Püha Vaim ka teistele märku sinu muutusest. „Me oleme lahti öelnud häbiväärseist asjust, mida peidetakse, me ei kasuta riukaid ega moonuta Jumala sõna, vaid esitame end tõe avaldamisega kõikide inimeste südametunnistusele Jumala ees.“ (2 Korintlastele 4:2). See väljend „esitame end tõe avaldamisega“ viitab „jumala aktseptile“. Paulus ütleb: „Te ei pea oma muutusega kellelegi muljet avaldama. Jumal puudutab ise teiste inimeste südameid, andes neile seespidi märku, et: „See inimene omab minu õnnistust ja aktsepti.“

Ükski vastuväide ei saa lükata ümber seda seesmist kinnitust, mille Jumala Vaim on pannud su sisse. Veelgi enam – sinu muutus kas köidab teisi, või paneb neid sind sajatama. Sinust õhkuv Kristuse vaimsus puudutab nende olemust kõige täiega. Ja see on see koht, kus leiad väe teiste mõjutamiseks – läbi enda muutuse. Ühtlasi näed ka, kuidas su suhted taastuvad ja su vaimne meelevald taastub. Sa ei sõltu enam sellest, kas teised muutuvad või mitte. Selle asemel saad hoopis julgustatud muutustest, mida Jumal sinus endas korda saadab, kuni korraga märkad: „Issand, ma tean, et kõik on Sinu kätes, mistõttu alistan end Sinu tahte alla. Lihtsalt tee minu sees kõike, mis tarvis.“

On aeg anda taas kõik oma olukorrad üle Jumalale. Unusta oma püüded pääseda omal käel oma kriisidest. Selle asemel keskendu Jumala muutustele iseendas, kui Ta vormib sinust võitja. Püsi Tema Sõnas, hüüa pidevalt appi Tema nime ja usalda Püha Vaimu. Olgu see su jätkuv südame hüüe: „Muuda mind, Issand!“