KÕNELGE MEILE MEELT MÖÖDA

Üks mees kirjutas meile hiljaaegu järgneva kirja: „Ma küll ei tea, kes lisas mu aadressi teie päevasõnade listi, kuid palun kõrvaldada see sealt koheselt. Ma lihtsalt ei talu teie sünget evangeeliumi kuulutust ja pidevat patu materdamist. Keegi meist pole täiuslik – ka teie mitte! Mul on kõrini teie hukule määravast evangeeliumist!“ Jesaja rääkis taolisest reageeringust, öeldes: „Sest nad on tõrges rahvas, valelikud lapsed, lapsed, kes ei taha kuulda Issanda õpetust, kes ütlevad nägijaile: „Ärge nähke!” ja ennustajaile: „Ärge ennustage meile tõtt, kõnelge meile meelt mööda, ennustage pettepilte, taganege teelt, lahkuge rajalt, jätke meid rahule Iisraeli Pühaga!” (Jesaja 30:9-11)

See väljend „kõnelge meile meelt mööda“ tähendab „kenasti, meelitavalt“. Ehk teisisõnu ütles Iisraeli rahvas: „Ärge rääkige meile enam halbu asju. Rääkige meile pigem heast käekäigust ja toredatest asjadest, mis meid ees ootavad. Aga kui mitte, siis kaduge me silmist!“ Ükski usklik, kes varjab pattu oma südames, ei taha iialgi võtta kuulda pühasid ja pattu paljastavaid sõnumeid. Taoline inimene põgeneb alati Püha Vaimu tõe sõna eest ja pöördub mõne sellise jutlustaja poole, kes võtab pattu kergemalt, pakkudes meelt mööda juttu ja meeldivaid prohveteeringuid.

Sa küsid nüüd, milline oli siis see karm sõnum, mille Jumala hääl oma rahvale Siinai mäel edastas? Ta ütles lihtsalt järgmist: „Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest…Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida…“ (5 Moosese 5:6-9).

See oli selge ja lahjendamata sõnum otse Jumala enda suust, mis oleks pidanud lennutama kogu ta rahva oma telkidesse, et hävitada seal jalamaid kõik oma ebajumala kujud. See oleks pidanud puudutama nende südameid ja tooma nad põlvedele. Kuid selle asemel kisendasid nad hoopis: „Ei mingit äikest, tuld ega maavärinaid enam! Ei mingit kuuldavat Jumala häält! Anna meile eestkostja, kes on meie sarnane ja las tema rääkida meiega. Siis me võtame kuulda ja kuuletume.“