ISSANDA HÄÄL ON VÕIMAS

Võti mõistmaks Saatana tegevust Jumala koguduse vastu, peitub sõnas vastuhakk või mäss. Lihtsamalt öelduna tähendab see vastuollu minekut Jumala sõna valitsuse ja meelevallaga. Kui Lutsifer kuulutas Jumalale sõja, mässas ta Kõikväelise sõna vastu. On oluline mõista, et Jumala Sõna tähendab Tema väge. Läbi Tema sõna sündis kogu maailm. Läbi Tema sõna hoitakse oma kohal nii kuud, päikest kui tähti. Tema sõna tõi esile kogu loodu ja toob jätkuvalt esile elu. Oma sõna läbi võtab Jumal ka kuningaid ametist maha ning ülendab rahvaid. Läbi oma sõna Ta õnnistab ja päästab, mõistab kohut ja hävitab (vt Psalmid 29:3-9).

Saatana plaan on alati olnud ahvatleda Jumala rahvast mässama Tema sõna vastu. Ta külvas neid mässu mõtteid ka Aadama ja Eeva sisse, pannes neid mõtlema: „Teame ju küll, mida Jumal ütles, aga tahame teha siiski nii nagu meie tahame.“ Kõik need mõtted tõidki kaasa inimkonna languse. Saatanal õnnestus külvata mässumeelsuse seemneid ka Jumala valitud rahva, iisraellaste sekka. Psalmist ütleb, et iisraellased olid „kangekaelne ja tõrges sugu; sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale.“ (Psalmid 78:8). Piibel ütleb iisraellaste kohta ka järgmist: „Aga te ei tahtnud sinna minna ja tõrkusite Jehoova, oma Jumala käsu vastu.“ (5 Moosese 1:26). Siinkohal on oluline tähele panna, et Jumal ilmutas kõigile neile inimestele oma sõna väga selgelt. Ja ometigi nad mässasid selle vastu. Miks? Sest nad olid pimestatud ja petetud Saatana poolt.
Saatan püüab panna sind mässama ka Jumala sõna vastu. Ta teab, et ei suuda sind püüda vaid häbitute kiusatuste kaudu, mistõttu ta külvab su mõtteisse alateadlikke X-mõtteid läbi valu, katsumuste ja võitluste. Ühtlasi püüab ta blokeerida Jumala õnnistusi su elus, nii nagu ta takistas Paulusegi teenistust. Paljud on langenud Saatana vaevu märgatavate „söötade“ ohvriks. Psalmist ütleb, et taolised usklikud „istusid pimeduses ja surmavarjus, olid vangis viletsuses ja rau’us, sest nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja olid põlanud Kõigekõrgema nõu!“ (Psalmid 107:10-11).