KATMATA PALGEGA

Apostel Paulus kirjutab: „Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas…“ (2 Korintlastele 3:18). Selle termini „katmata palgega“ tuum kannab endas imelist tähendust. See tähendab täielikku pühendumist ja Jumalale antud luba paljastada iga varjatud asi oma südames, et saada sellest täiesti vabaks. Taoline katmata pale hüüab Jumala poole: „Katsu mind läbi, Issand! Vaata, kas minu sees on mingit kurjust. Näita mulle, kus elan vastuolus Su sõnaga. Tahan vabaneda kõigest, mis pole Sulle meelepärane. Tahan saada lahti kõigest oma uhkusest, ambitsioonidest, isekatest arusaamadest ja omaenda arutlemistest. Tean, et omaenda mõistusega oma olukorrast välja ei tule, mistõttu Püha Vaim – ma vajan Su väge ja tarkust. Panen maha iga inimliku lootuse lahendada asju omal moel.“ Paljude usklike jaoks on seda väga raske teha, sest nad on kogu oma kristliku elu tulnud toime omaenda tarkuse ja jõuga. Seetõttu on ka selle tunnistamine ning omapoolsest kontrollist loobumine liialt raske.

Jumal riisus mu uhkuse selles vallas juba aastaid tagasi. Seetõttu olen nüüdseks igati aldis tunnistama igat korda, kui midagi untsu keeran. Mu püsiv palve on: „Jumal, ma teen kõiki neid tobedaid asju. Kõiki neid kohutavaid vigu, mis viivad mind kõikvõimalikesse jamadesse. Palun Issand, puhasta mind sellest kõigest. Ma ise ei suuda, aga Sina suudad.“ Tänu Jumalale, kes tunneb rõõmu me segaduste klaarimisest, kui vaid otsime Tema tahet neis asjus.

See peegeldus, millest Paulus räägib, viitab peeglile. Mu armsad – meie peegliks on Jumala Sõna, mis ainukesena on täpselt võimeline peegeldama tagasi meie olukorda. Paulus ütleb meile: „Minge Jumala tõe peegli ette ja laske sel peegeldada teile oma elu. Öelge Issandale, et olete valel teel ja soovite muutuda. Paluge, et Ta Vaim õpetaks teid alistuma ja avaks Ta Sõna teile. Hüljake kõik teiste nõuanded, iseenda ideed ja sepitsused ja pöörduge täies usalduses Püha Vaimu poole. Uskuge, mida Ta teile ütleb.“ Tuginedes ainuüksi Pühale Vaimule ja jättes kõigi teiste abi kõrvale, avab Jumal te silmad. Ühtlasi saadab Ta te teele Pühast Vaimust juhitud abilisi ja te hakkate muutuma sel samal hetkel.