JUMAL RÄÄGIB SELGELT

Jumal räägib meiega selgelt veel tänapäevalgi. Tema taevane hääl kõlab võimsalt üle kogu maa ja see hääl tuleb läbi ühe isiku – Jeesuse – kes istub praegu Isa paremal käel. Pane tähele neid sõnu kirjast heebrealastele:

„Teie ei ole astunud käega katsutava ja tules põleva mäe ligi, ei sünguse, ei pimeduse, ei raju, ei pasunahääle ega niisuguse kõne kõla juurde, mille kuuljad palusid, et sellele ei lisataks ühtegi sõna; sest nad ei suutnud kanda seda korraldust: „Kui ka loom peaks puutuma mäe külge, siis visatagu ta kividega surnuks!”; ja see vaatepilt oli nii õudne, et Mooses ütles: „Ma olen kabuhirmus ja värisen!” - vaid teie olete tulnud Siioni mäe juurde ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde ja kümnete tuhandete inglite juurde, esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas, ja Jumala, kõikide kohtumõistja juurde, ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde, ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde, ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: „Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!” Sõnad „veel kord” näitavad kõigutatavate kui loodud asjade muutumist, et püsiksid kõigutamatud.“ (Heebrealastele 12:18-27).

Kujutad sa ette selle peatüki piltlikkust? Kui Jumal esimest korda kõneles, ütles rahvas: „Ära räägi enam meiega otse, vaid inimese kaudu.“ Mooses prohveteeris seepeale: „Nõnda nagu olete palunud, saab Jumal tõstma esile ühe prohveti. Ta saab olema täielikult inimene ja vahendama teile Jumala sõnu.“ Jeesus oli see tõotatud prohvet. Ta oli inimeseks kehastunud Jumal. Ta teenis siin maa peal kui inimene ja suured hulgad nägid Teda ka tõusmas taevasse inimese kujul. Nüüd aga omab Ta müstilist ihu, milleks on Tema kogudus. Samas on Jeesus endiselt lihast ja luust inimene, saades puudutatud kõigist inimlikest tunnetest, mida kogeme.
Ka tänasel päeval kõnetab Jumal meid taevast, andes teada, et Ta saab taaskord raputama kõike, mis silmapiiril.