JEESUS EI JÄÄ KUNAGI HILJAKS

Jumalik kannatlikkus tähendab tahet ja valmidust oodata ära Jumala ajastus. On olemas selline asi nagu Püha Vaimu ajastus. „Sest veel ainult pisut, pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita.“ (Heebrealastele 10:37). See salm räägib enamast kui vaid Kristuse teisest tulekust. See räägib ka Kristuse tulekust kui meie vajaduste täitmisest.
Sellist asja nagu Jumala hilinemine pole olemas. Maarja ja Marta arvasid, et Jeesus jäi hiljaks, kui nende vend Laatsarus suri. Marta ütles Talle: „Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud.“ (Johannese 11:21). Ehk teisisõnu: „Jeesus, Sa jõudsid liiga hilja! Sa lasid õige aja mööda!“ Kujuta vaid ette, kui väga võis taoline väide Jeesusele haiget teha. Kuid ometi vastas Ta neile: „Ei, ma ei jäänud hiljaks. Laatsarus tõuseb taas. Ma olen siin ja mina olen see ülestõusmine. Kogu elu peitub minus.“
Ka sünagoogi ülema Jairuse pere arvas, et Jeesus jäi hiljaks. See tuntud mees sai sõnumi: „Su tütar on surnud, mis sa enam Õpetajat tülitad!” (Markuse 5:35). Taaskord peitus selle taga mõte: „Jeesus jäi hiljaks. Kõik on läbi! Ta ei vastanud meile õigeaegselt ja vedas meid alt.“ Kuid nagu me teame – Jeesus haaras sel lapsel käest ja äratas ta surnuist (vt Markuse 5:41-42).
Liiga hilja? Issanda juures pole sellist asja nagu liiga hilja. Mõlema nende juhtumi puhul on näha, et Jeesus jõudis just õigeaegselt! Sul võib ju olla kiusatus lõpetada võitlemine ja langeda meeleheitesse, kuid meie Isa armastus oma laste vastu on nii tohutu, et Ta lihtsalt ei saa jätta tegemata midagi eimillestki.