KRISTUSE SUURUS KA TÄNASEL PÄEVAL

Piibel ütleb, et meile on antud see sama elustav ülestõusmiselu, mis on Kristuses. „Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.“ (Roomlastele 8:11). Ta täidab me surelikud ihud füüsilise jõu- ja energiaga, mis lähtuvad Jumalast endast.
Me usk peab lihtsalt tõusma kõrgemale surmapunktist. Peame vaatama silma kõigele, mis on surnud ja kuulutama: „Jeesus ei anna kunagi alla selle osas, mis näib surnuna.“ Me vajame usku, mis keeldub alla andmast ükskõik, kelle või mille suhtes, sõltumata sellest, kui lootusetu mõni olukord ka ei näiks.
Kristus üllatab meid oma väega. Pole kahtlustki, et kui hoiad kinni vankumatust usust, oled igati kaasatud Tema ülestõusmiselu esile tulekusse. Ainuüksi sina ja Issand olete  teadlikud Tema salajastest toimingutest selle ime kallal ja Ta saab üllatama ning rabama sind, kui ilmutab sulle oma suurt au.
„Ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses - teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud…“ (Koloslastele 2:13)
„Aga Jumal…on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes…“ (Efeslastele 2:4-5)
„Vaim on see, kes elustab.“ (Johannese 6:63)
„Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab.“ (1 Korintlastele 15:45).
Milline selge sõnum me jaoks! Püha Vaim elab me sees, et tuua esile oma pidevat elu. Selles peitubki Kristuse suurus ka tänasel päeval.