JUMAL ON USTAV OMA LASTELE

Peame olema igati teadlikud hingevaenlase sepitsustest ja meetoditest. Üks võimsamaid relvi kogu Saatana arsenalis on õelad valed. Ta on lausa valede meister! Ja mis on tema suurim vale? Et Jumal pole ustav oma rahvale.
Nii nagu ta on seda läbi ajaloo teinud, nii tahab ta ka täna rünnata me kodusid, abielusid, lapsi, tervist, tööd ja karjääri ning meie usku Jumalasse. Jeesus ütles Peetrusele: „Saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu!“ (Luuka 22:31). Sa võid nüüd mõelda: „Kui raskeks see siis ühe uskliku jaoks võib minna? Millel Jumal lubab siis juhtuda, kui annab loa meie sõelumiseks?“ Juhatan sind Heebera kirja 11 ptk.’i juurde, kus võime lugeda suurest hulgast katsumustest, millest usukangelased ja märtrid läbi läksid. Piibel ütleb nende kohta, et „nad kõik said oma usu läbi tunnistuse.“ (vt Heebrealastele 11:39)
Need samad kannatused ja raskused, mida esimesed usklikud kannatasid, sünnivad tänapäeva usklikegagi üle maailma. Lähis-Idas elavad kristlased elavad surmahirmus oma usu tõttu ja paljud on pidanud ellu jäämise nimel põgenema, jättes maha nii oma kodud, töökohad kui kogudused. Paljud on ka surma saanud, kuid need, kes on veel alles, kuulutavad evangeeliumi võõraste rahvaste seas, kuhu sõda on neid kupatanud. Keset seda kõike on nad aga leidnud üht – Jumal on ustav oma lastele.