TEMA TÕOTUS ON TEEL

„Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.“ (Heebrealastele 10:36).
Heebrea kirja autor märkas usklike seas tasapisi maad võtvat väsimust ja kannatamatust. Ta tahtis viidata sellele teemale, tuues esile Saatana kõige efektiivsema relva kõigi vastu, kes väsivad head tehes – kannatamatuse Jumala suhtes.
See on see, kuidas see toimib. Peale pikka kannatuste aega külvab Saatan uskliku pähe mõtte: „Jumal ju teab, et oled Teda usaldanud ja Talle siiamaani üdini ustav olnud. Sa ei kahtleks hetkekski Tema valmiduses ja võimes sind aidata. Kuid kus Ta siis on peale kõiki neid aegu? Miks Ta sind siis ei aita? Kas siis nii vastataksegi oma sulase ustavusele?“  
Saatan kasutab seda sama strateegiat ka paljude Jumala pühade vastu tänasel päeval, põhjustades sellega kannatamatust Jumala suhtes. Ta ütleb sulle, et Jumal ei täida su vajadust ja sa saad kogu ülejäänud elu elama kui teise järgu kristlane – rõhutuna ja „vaata-ise-kuidas-hakkama-saad“ seisus. Sa võid ka kuulda Saatana süüdistavat häält: „Sa jääd oma tööst ilma. Sa jääd oma kodust ilma. Kõik su palved ja Jumala usaldamine on olnud asjata. On ju ilmselge, et oled oma usuga läbi kukkunud. On aeg alla anda ja tagasi minna.“ 
Kuid mõtle, mida Heebrea kirja autor neile kannatavatele Jumala pühadele ütles. Oli see alles sõnum, mida edastada suurtes raskustes olevatele inimestele! Nad olid kaotanud kõik oma valdused ja vara ning võidelnud pikka aega. Nüüd aga ütles keegi meelevallaga isik neile: „Teil pole kannatlikkust. Lihtsalt uskuge ja oodake, sest tõotuse täitumine on teel.“
Jah, see on raske olla kannatlik, kuid usalda sellest hoolimata Jumalat ja ära lase Saatanal end petta. Tea, et Jumala tõotused on teel ja Ta pole sind unustanud.